powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej pomaga budować profesjonalne kadry administracji sudańskiej i chronić światowe dziedzictwo kulturowe

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚUW) zakończyło realizację pierwszej części projektu „Wsparcie rozwoju Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów oraz lokalnej społeczności El-Ghaddar, Północna Prowincja, Sudan” w ramach programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Pomysł projektu narodził się w wyniku wspólnej analizy potrzeb sudańskiej Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów (NCAM). Celem głównym jest przygotowanie administracji sudańskiej do samodzielnego inicjowania i wdrażania projektów rekonstrukcji, konserwacji, renowacji i rewitalizacji zabytków. W ramach projektu przeszkolono 23 osoby – pracowników NCAM oraz m.in. Ministerstwa Kultury, Młodzieży i Sportu, administracji Rządu Południowego Sudanu, wyższych uczelni – Uniwersytetu Chartumskiego oraz Uniwersytetu Shendi. Zarówno otwarcie jak i zamknięcie części szkoleniowej projektu zaszczycił swoją obecnością Pan Mohammed Yusuf Abdallah, Minister Kultury, Młodzieży i Sportu Sudanu, który również wręczał certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach. Uczestnicy trzech, jednodniowych intensywnych sesji szkoleniowych zapoznali się z historią Sudanu w okresie pomiędzy VI a XVII w. oraz historią architektury sudańskiej, filozofią, metodologią i światowymi standardami prowadzenia prac konserwatorskich oraz ich praktycznym aspektem w zakresie zabezpieczania budynków i malowideł ściennych w specyficznych warunkach klimatycznych Afryki. Szkolenia przeprowadzili polscy specjaliści, uznawani za najlepszych na świecie m.in. dzięki wieloletniej praktyce w Afryce – prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, prof. dr hab. Stanisław Medeksza, dr Wojciech Kołątaj oraz Cristobal Calaforra - Rzepka. Koordynatorem projektu jest Artur Obłuski.

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej poczuwa się do odpowiedzialności za rozwój tego regionu, czując się jego częścią po 45 latach wspólnej pracy. Członkowie polskich misji archeologicznych w Dongoli czują się obywatelami El-Ghaddar (miasteczka sąsiadującego ze stanowiskiem archeologicznym) i tak też są traktowani przez jego rodowitych mieszkańców. Dlatego też, poza wzmocnieniem administracji sudańskiej odpowiedzialnej za dbałość o zabytki m.in. znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, projekt ma na celu zapoczątkowanie programu rozwoju społeczności lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Tym potencjałem jest Stara Dongola - stołeczna aglomeracja Makurii. Makuria to państwo, które pomiędzy V a XIV wiekiem było najważniejszym i największym, poza pasem wybrzeża Morza Śródziemnego, królestwem Afryki. Jej kultura nawiązywała do najlepszych osiągnięć architektury i malarstwa bizantyńskiego. Jest to dziedzictwo wielokulturowe: chrześcijańskie i muzułmańskie z niezwykle silnymi wpływami endogenicznych kultur afrykańskich. Największa poza Afryką, będąca obiektem zazdrości samego Luwru, kolekcja malarstwa makuryckiego dzięki wykopaliskom Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Pierwszym etapem, który ma zakończyć się w grudniu br. jest przygotowanie koncepcji konserwacji i rewitalizacji najstarszego zachowanego meczetu w Sudanie będącego wcześniej, według obecnego stanu badań, salą tronową królów Makurii. Jest to jedyna na świecie zachowana sala tronowa z kręgu kultury bizantyńskiej. W trakcie wizyty w Sudanie przeprowadzono analizę statyki budynku, pobrano próbki tynków, malowideł oraz drewna, które zostaną poddane analizie chemicznej i petrograficznej. Koncepcja ma być wdrażana już od stycznia 2009 roku. Pierwszy etap będzie finansowany przez Amerykański Departament Stanu. Obecnie CAŚ poszukuje sponsorów zainteresowanych udzieleniem wsparcia finansowego dla programu.

 

Więcej informacji można uzyskać pisząc pod adres:

artur_obluski@yahoo.com lub fundacjakm@yahoo.com

Meczet w Starej Dongoli

Meczet w Starej Dongoli

Meczet w Starej Dongoli - mihrab

Meczet w Starej Dongoli - malowidła

prof. Stanisław Medeksza tuż przed szkoleniem

dr Wojciech Kołątaj w trakcie szkolenia

prof. Włodzmierz Godlewski w trakcie szkolenia

dr Wojciech Kołątaj tłumaczy zawiłe kwestie architektoniczne

Warsztaty szkoleniowe

Cristobal Calaforra - Rzepka odpowiada na pytania uczestników

Nahla Hassan, Uczestniczka szkoleń

Jego ekscelencja Mohammed Yusuf Abdallah, Minister Kultury, Młodzieży i Sportu wręcza certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu

Jego ekscelencja Mohammed Yusuf Abdallah, Minister Kultury, Młodzieży i Sportu wręcza certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkoleń oraz goście zaproszeni na uroczyste zakończenie warsztatów. W garniturze jego ekscelencja Mohammed Yusuf Abdallah, Minister Kultury, Młodzieży i Sportu, na prawo Hassan Hussein Idriss, Dyrektor Generalny National Corporation for Antiquities and Museums

Uczestnicy projektu w meczecie podczas dyskusji nt. koncepcji rewitalizacji i konserwacji meczetu, Stara Dongola

prof. Włodzmierz Godlewski przedstawia zarys koncepcji rewitalizacji i konserwacji meczetu

(od lewej) dr Wojciech Kołątaj, Cristobal Calaforra - Rzepka oraz prof. Stanisław Medeksza podczas dyskusji

Cristobal Calaforra - Rzepka oraz Mustafa el-Sharif w trakcie zajęć praktycznych w ramach szkoleń

(od lewej) Cristobal Calaforra - Rzepka, dr Wojciech Kołątaj, prof. Włodzmierz Godlewski podczas spotkania z lokalną społecznością el- Ghaddar