powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
20.04.2017 03:35

Kategoria: wystawy

Wystawa w siedzibie UNESCO w Paryżu: "Against the Sands of Time. Documentation and Reconstruction of the World Heritage – the Polish Experience”

Wystawa, współorganizowana m.in. przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, pokazuje zasięg polskich działań archeologicznych i konserwatorskich na całym świecie. Polacy są obecni na 29 stanowiskach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO rozsianych na pięciu kontynentach.


Wystawę otwierała Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO oraz wicepremier, Minister Kultury, Piotr Gliński, w obecności Dyrektora CAŚ UW, dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, prof. Mariusza Ziółkowskiego,  prof, Sławomira Ratajskiego, sekretarza generalnego polskiego komitetu UNESCO oraz dyrektora IAUW, dr. hab. Krzysztofa Jakubiaka. Obecnych było ponad 100 osób.

Misje CAŚ UW pracują, lub pracowały, na sześciu stanowiskach objętych patronatem UNESCO: po trzech w Afryce i w Azji (kolejne dwa znajdują się na tzw. liście informacyjnej UNESCO). Jednym z nich jest Palmyra w Syrii, gdzie wieloletnie wysiłki badaczy i konserwatorów zostały niedawno zniweczone przez działania terrorystów celowo niszczących relikty przeszłości. Jednak dzięki dokumentacji sporządzonej przez archeologów wiele spośród zniszczonych zabytków będzie można odtworzyć, tak jak możliwe było wykonanie prezentowanej na wystawie makiety płaskorzeźby lwa chroniącego gazelę (została zamówiona przez CAŚ UW na zeszłoroczną wystawę na Uniwersytecie Warszawskim).

Odkryta w 1977 roku przez misję CAŚ UW w Palmyrze monumentalna płaskorzeźba została zrekonstruowana i ustawiona przed Muzeum Palmyreńskim. Z czasem stała się wizytówką i symbolem miasta. W 2015 roku została zniszczona buldożerem. Jednak interwencja polskich konserwatorów wiosną 2016 roku pozwoliła zabezpieczyć rozbite kawałki, co daje nadzieję na odtworzenie tego wyjątkowego zabytku raz jeszcze.

Wystawa: "Against the Sands of Time. Documentation and Reconstruction of the World Heritage – the Polish Experience” czynna jest w dn. 17–21 kwietnia 2017 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu.