powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
04.01.2018 11:45

Kategoria: inne, wystawy

Wernisaż wystawy: Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca.

W dniu 7 grudnia 2017 roku w Muzeum Archeologicznym w Warszawie roku miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca”, która potrwa do 31 marca 2018 roku.


Plakat

fot. J. Dąbrowski/ CAŚ UW, projekt D. Tarara

1. Przemówienie Dyrektora PMA dr. Wojciecha Brzezińskiego, obok: Dyrektor CAŚ UW dr hab. prof. UW Tomasz Waliszewski i kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej Saqqara, dr hab. Kamil Kuraszkiewicz – kurator wystawy. Fot. W. Jerke

2. Prof. dr hab. Karol Myśliwiec, odkrywca grobowca Merefnebefa i wieloletni kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej Saqqara, został uhonorowany medalem, odebrał go z rąk Dyrektora PMA dr. Wojciecha Brzezińskiego. Fot. W. Jerke

3. Organizatorzy wystawy oraz goście zgromadzeni podczas wernisażu. Fot. W. Jerke

4. Pierwsza część wystawy poświęcona jest odkrywcy grobowca Merefnebefa, prof. dr. hab. Karolowi Myśliwcowi. Fot. A. Kowalska

5. Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawie można oglądać nigdy dotąd nie pokazywane zabytki, analogiczne do tych znalezionych w Sakkarze. Fot. W. Jerke

Wernisaż rozpoczęły przemówienia organizatorów –  dyrektora Muzeum Archeologicznego w Warszawie dr. Wojciecha Brzezińskiego, dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dr. hab. prof. UW Tomasza Waliszewskiego oraz kierownika Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej Saqqara dr. hab. Kamila Kuraszkiewicza, który jest kuratorem wystawy.  Wystąpienia te skupiły się przede wszystkim na podkreśleniu zasług prof. dr. hab. Karola Myśliwca, twórcy oraz wieloletniego kierownika Misji Saqqara, który za odkrycie i publikację grobowca Merefnebefa odznaczony został przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej „Polskim Noblem” w 2005 roku. Podczas wernisażu uhonorowany został także medalem, który otrzymał z rąk dyrektora PMA.

Wystawa prezentuje jedno z najważniejszych odkryć misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Saqqara – jej głównym elementem jest naturalnej wielkości makieta kaplicy grobowej egipskiego dostojnika Merefnebefa. Wykonanie tej imponującej repliki było możliwe dzięki doskonałym fotografiom Jarosława Dąbrowskiego, które stanowiły bazę do wykonania ekspozycji, umożliwiły odtworzenie polichromowanych reliefów zdobiących kaplicę, a dzięki grze świateł także oddanie trójwymiarowości tej dekoracji.

Więcej informacji o wystawie i jej organizatorach na naszej stronie oraz na stronie Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej Saqqara.