powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
28.02.2018 02:15

Kategoria: inne

Uroczyste otwarcie Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie

To nowa placówka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, dopiero drugi tego typu instytut naukowy w Chartumie, a zarazem drugi polski instytut naukowy w Afryce i na Bliskim Wschodzie (po Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze).


Chartum 27.02.2018, Muzeum Narodowe, inauguracja działalności Polskiego Ośrodka Archeologicznego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Od lewej: dr hab. prof. UW, Tomasz Waliszewski, dyrektor CAŚ UW; Michał Murkociński, ambasador RP w Egipcie, Sudanie i Erytrei; dr hab. prof. UW, Marcin Pałys, Rektor UW; dr hab. Sebastian Skuza, wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Anna Budzanowska, dyrektor generalna ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr hab. Mahmoud El-Tayeb, dyrektor Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie; dr hab., Henryk Paner, CAŚ UW i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku; dr Artur Obłuski, dyrektor Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze; dr hab. Stefan Jakobielski, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN; prof. Jusuf Fadol Hassan, przewodniczący National Board of Antiquities and Museums, dr Ghalia Gar El-Nabi, dyrektor Sudan National Museums. (fot. Adrian Chlebowski)

Gospodarzami inauguracji ze strony sudańskiej byli Mohamed Abou Zaid Mustafa  Minister Turystyki, Starożytności i Przyrody Sudanu, oraz dr Abdelrahman Ali Mohamed Dyrektor National Corporation for Antiquities and Museums. W imieniu strony polskiej na uroczystość zapraszali Michał Murkociński, ambasador RP w Kairze, Chartumie i Erytrei oraz prof. Marcin Pałys, Rektor UW.

W uroczystościach, które odbyły się na terenie Muzeum Narodowego w Chartumie, wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, wiceminister dr hab. Sebastian Skuza oraz Dyrektor Generalna, dr Anna Budzanowska. Delegacji towarzyszył również dyrektor CAŚ UW, prof. Tomasz Waliszewski i dyrektor Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze, dr Artur Obłuski.

Goście gali Muzeum Narodowym w Chartumie mieli okazję wysłuchać wykładu dr. hab. Stefana Jakobielskiego pt. „Historia polskiej Nubiologii”. Dr hab. Jakobielski to jeden z nestorów polskiej Nubiologii, uczestnik pionierskich badań w Faras, a następnie przez cztery dziesięciolecia stał na czele misji CAŚ UW w Starej Dongoli; jest pracownikiem Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Gośćmi gali byli licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska naukowego Chartumu, w tym członkowie polskich i zagranicznych misji wykopaliskowych, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Chartumie.  Czytaj więcej: Stefan Jakobielski 

Podczas uroczystości Rektor UW uhonorował innego zasłużonego Nubiologa, prof. Włodzimierza Godlewskiego, dyplomem uznania w imieniu władz UW oraz badaczy skupionych wokół CAŚ UW. Czytaj więcej 

Rokrocznie w Sudanie pracuje kilka misji archeologicznych pod auspicjami CAŚ UW oraz z innych polskich ośrodków naukowych, w których uczestniczy ok. 100 osób. Polski  Ośrodek Archeologiczny CAŚ UW będzie wspierał ich działania i wspomagał ich prace – zarówno od strony organizacyjnej, jak i naukowej. Na czele placówki stoi dr hab. Mahmoud El-Tayeb, wieloletni pracownik CAŚ UW, kierownik badań w El-Zuma, El-Detti i Tanqasi (Early Makuria Research Project). Czytaj więcej: Mahmoud El-Tayeb

Ośrodek powstaje dzięki współpracy z Fundacją Ochrony Zabytków z Gdańska, która jest od wielu lat zaangażowana m.in. we wspieranie badań w Sudanie. Dzięki udostępnionym przez Fundację pomieszczeniom Centrum będzie dysponować przestrzenią biurową w gmachu NCAM, tuż przy Muzeum Narodowym. Będzie to ułatwiać studia nad zabytkami znajdującymi się w muzeum. Do dyspozycji Centrum będzie też dom w dzielnicy Omdurman, w którym będą zatrzymywać się polskie misje, stypendyści i naukowcy pracujący w Sudanie.

W najbliższych latach ten kierunek badawczy będzie jednym z najważniejszych w programie CAŚ UW za sprawą grantu przyznanego w 2017 roku przez Europejską Radę ds. Badań (ERC) dr. Arturowi Obłuskiemu. W trakcie pięcioletniego programu będzie on realizował swój projekt „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” zakładający nowe intensywne badania na terenie Dongoli.

Czytaj więcej: Polskie badania archeologiczne w Sudanie