powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
20.02.2018 10:55

Kategoria: inne, badania

POWSTAJE POLSKI OŚRODEK ARCHEOLOGICZNY W CHARTUMIE

Otwarcie chartumskiego ośrodka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) odbędzie się 27 lutego 2018 roku.


Polscy archeolodzy są obecni w Sudanie od końca lat 50. XX wieku, czyli od czasów tzw. pierwszej Akcji Nubijskiej – badań w dolinie Nilu przed powstaniem wielkiej tamy w Asuanie. Wtedy to ekspedycja prof. Kazimierza Michałowskiego odkryła i uratowała freski z katedry w Faras. Od tego czasu polscy archeolodzy są w światowej czołówce badań nubiologicznych.

Rokrocznie w Sudanie pracuje kilka misji archeologicznych pod auspicjami CAŚ UW oraz z innych polskich ośrodków naukowych, w których uczestniczy ok. 100 osób. Polski  Ośrodek Archeologiczny CAŚ UW (ang. Polish Archaeological Unit in Khartoum of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw) będzie wspierał ich działania i wspomagał ich prace – zarówno od strony organizacyjnej, jak i naukowej. Będzie to dopiero druga zagraniczna placówka archeologiczna w tym kraju. Na jej czele stanie dr hab. Mahmoud El-Tayeb z CAŚ UW.

Ośrodek powstaje dzięki współpracy z Fundacją Ochrony Zabytków z Gdańska, która jest od wielu lat zaangażowana m.in. we wspieranie badań w Sudanie. Dzięki udostępnionym przez Fundację pomieszczeniom Centrum będzie dysponować przestrzenią biurową w gmachu NCAM, tuż przy Muzeum Narodowym. Będzie to ułatwiać studia nad zabytkami znajdującymi się w muzeum. Do dyspozycji Centrum będzie też dom w dzielnicy Omdurman, w którym będą zatrzymywać się polskie misje, stypendyści i naukowcy pracujący w Sudanie.


Czemu będzie służył Ośrodek w Chartumie:  
•    Prowadzenie badań naukowych na terenie Sudanu, w szczególności w zakresie badań      archeologicznych.
•    Obsługa logistyczna polskich misji naukowych w Sudanie, w szczególności misji Uniwersytetu Warszawskiego.
•    Obsługa formalna polskich misji pracujących w Sudanie: wizy, rejestracja członków misji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zezwolenia/koncesje na prowadzenie misji w Departamencie Starożytności (National Corporation for Antiquities and Museums,  NCAM).
•    Wsparcie NCAM oraz administracji odpowiedzialnej za kulturę i badania naukowe w zakresie budowania kompetencji pracowników, standardów realizacji usług publicznych, realizowania projektów archeologicznych i konserwatorskich przygotowujących stanowiska archeologiczne do zwiedzania oraz projektów muzealnych, m.in. poprzez wspólne realizowanie projektów usprawniających zarządzanie, organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów oraz wyjazdów studyjnych.
•    Popularyzacja polskiej działalności archeologicznej w Sudanie: wystawy, wykłady, pokazy filmowe, odwiedzanie stanowisk badanych przez misje CAŚ UW, kontakt z mediami sudańskimi.
•    Zacieśnianie współpracy z zagranicznymi misjami archeologicznymi w Sudanie.