powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
06.03.2018 06:43

Konferencja: “Approaches to Studying Food and Drink in Egypt and Sudan”

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze wraz z Institut français d'archéologie orientale organizują międzynarodową konferencję poświęconą żywności i napojom w Egipcie oraz Sudanie na przestrzeni dziejów. Będzie się ona koncentrowała na rozważaniach nad ciągłością i innowacją w tej dziedzinie, które miały miejsce w okresach zmian politycznych i społecznych.


Gwałtowne przemiany, zarówno polityczne, jak i religijne, kulturowe, czy środowiskowe zawsze odciskały swój ślad na życiu codziennym ludzi, widoczny także w diecie. Wpływały na dostępność składników, sposób ich przygotowywania i spożywania, a nawet na stosunek ludzi do niektórych rodzajów pożywienia. Celem konferencji jest rozważenie kwestii ciągłości, zarówno w kuchni egipskiej, jak i sudańskiej.

Referaty będą obejmowały szeroki zakres geograficzny i czasowy, będą też mieć charakter interdyscyplinarny, czerpać z różnych metodologii i źródeł, które mogą być wykorzystane do badań nad żywieniem. Dzięki objęciu tematyką konferencji zarówno Egiptu, jak i Sudanu możliwe będzie zaobserwowanie podobieństw oraz różnic w tradycjach kulinarnych pomiędzy tymi sąsiednimi krajami.

Rejestracja: foodconference2018@uw.edu.pl

Termin rejestracji upływa 7 marca 2018 r.

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA:

Continuities and Transitions: Approaches to Studying Food and Drink in Egypt and Sudan

Kair, Egipt, 21–23 marca 2018

Organizatorzy: IFAO / CAŚ UW

 

Bieżące informacje także w wydarzeniu na Facebooku 

 

Konferencji towarzyszył będzie wykład otwarty prof. Salimy Ikram, wybitnej egiptolożki z American University w Kairze: “Feasts Fit for Pharaohs: Food and Drink in Ancient Egypt”, który odbędzie się w środę 21. Marca 2018 r. o godz. 18:00 w siedzibie IFAO.

Lista prelegentów i referatów:

Agata BEBEL and Anna WODZIŃSKA: Reconstruction of Baking Process Based on Depictions in the Old Kingdom Tombs.

Almoatz-bellah ELSAID, Nessrin KHARBOUSH: A Historical and Scientific Study for Pottery Jar of Tutankhamun Collection Used to Preserve Lentil Seeds.

Darlene BROOKS-HEDSTROM: tba

Friederike JUNGE: Grieve and Eat – Supply for the Dead and the Living at the Early Dynastic Cemetery of Helwan.

Gillian PYKE: Food Management at a Monastic Household in the Wadi al-Natrun: The Ceramic Evidence.

Joanna DĘBOWSKA-LUDWIN: Food and drinks in the Early Egyptian Funeral tradition – the Case of Tell el-Farkha.

Johanna SIGL and Claire MALLESON: Fish and Fodder: the Alternative Food Supply Chain Found on Elephantine Island.

Julie MARCHAND: Cooking & Drinking in Egypt during Early Medieval Centuries: a Time of Changes on the Table & in the Kitchen.

Nadia SHOHOUMI: Food and Ritual. An Anthropological Perspective.

Nicolas MORAND, Sébastien LEPETZ, Benoît CLAVEL: Meat and Fish Consumption in Ptolemaic Alexandria: Zooarchaeological Evidence from Necropolis and Settlements.

Omar FODA: Star of the Nile: How Stella Became the Beer of Egypt, 1882–1980.

Paulina LEWICKA: Food and Therapy. Aspects of Medical Discourse of Egypt of the Mamluk Period (13th–16th centuries).

Philippa RYAN: Cultivating Nile Islands: Agriculture and Land-use at New Kingdom Amara West (1300–1070 BC) and perspectives from present-day Ernetta Island.

Richard REDDING and Claire MALLESON: The Big Question: How Were the Pyramids Built? The Answer: By Well Fed People…!

Rim SALEH: Cooking and Storing Food Among the «Commoners» in Graeco-Roman Egypt.

Salima IKRAM: Feasts Fit for Pharaohs: Food and Drink in Ancient Egypt (Evening Public Lecture).

Shahira MEHREZ: Culinary Infrastructure and Traditions in Early 20th Century Cairo Mansions: In Addendum, a List of Some of “the Lost Recipes of the Notables of Egypt”.

Stephen BUCKLEY, Joann FLETCHER, Cynthianne SPITERI, Philipp STOCKHAMMER: Ancient Diets in Egypt and Sudan: a Direct Biochemical Approach.

Stephen J. DAVIS: The Politics and Local Practice of Food Distribution at the Shenoutean Women’s Monastery at Atripe: Textual and Archaeological Evidence from the Fifth to the Early Seventh Century.

Stephen WOOTEN: The Development of an Agrarian Foodway on the West African Savanna: A Comparative Perspective on Egyptian and Sudanese Culinary Dynamics.

Tamar CHEISHVILI, Ketevan GARDAPKHADZE: African Origin Culinary Terms according to De Re Coquinari.

Ulrike NOWOTNICK: "Meroitic Kitchens".