powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Studia Palmyreńskie

Czasopismo:
Studia Palmyreńskie
Redaktor
naczelny:
 
Michał Gawlikowski
ISSN:
0081-6787
Wydawca:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski (od vol. IX);
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Dyscyplina:
Archeologia, konserwacja i pokrewne
Redaktor
prowadzący:
 
Grzegorz Majcherek
Adres:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, Polska
(+48 22) 826 52 16, (+48 22) 55 31 328,
fax (+48 22) 628 45 23
e-mail: studiapalmyrenskie@uw.edu.pl

Opis czasopisma:

Studia Palmyreńskie – czasopismo prezentujące archeologię Palmyry, zarówno starożytnego miasta, jak i otaczającego je regionu. Łamy czasopisma dostępne są dla badaczy problematyki palmyreńskiej, od najwcześniejszych okresów po czasy arabskiego średniowiecza. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje nie tylko odkrycia archeologiczne, ale także historię miasta, jego religię, sztukę i epigrafikę. Artykuły w Studiach mogą być publikowane w językach angielskim i francuskim.

Spisy treści:
SP XIII (2014)
SP XII (2013)
SP XI (2010)
SP X (1997)
SP IX (1994)
SP VIII (1985)
SP VI/VII (1975)
SP V (1974)
SP IV (1970)
SP III (1969)
SP II (1967)
SP I (1966)