powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Publikacje


Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (PCMA) publikuje czasopisma i monografie poświęcone rezultatom badań wykopaliskowych oraz prac restauracyjno-konserwatorskich prowadzonych przez Centrum w Egipcie i Sudanie oraz w Syrii, Libanie, Jordanii, na Cyprze, w Iraku i Iranie, a także w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Omanie, Armenii i Gruzji. Materiały zakwalifikowane do publikacji w ramach wydawnictw PCMA przez członków Komitetu Redakcyjnego oraz międzynarodowej Rady Redakcyjnej podlegają procedurze recenzji w systemie double blind review.

KSIĄŻKI:
PAM Monograph Series
PAM Supplement Series
PCMA Excavation Series
PCMA Archaeological Guides
Studia Palmyreńskie
Miscellanea
Publikacje popularno-naukowe
E-PUBLIKACJE
CZASOPISMA:
Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM)
Studia Palmyreńskie
INNE:
Serie wspólne
Publikacje badań PCMA wydawane przez współpracowników PCMA

ZAMÓWIENIA

KSIĄŻKI

PAM Monograph Series oraz PAM Supplement Series to publikacje końcowe i wyniki badań dotyczące obecnych i archiwalnych badań wykopaliskowych prowadzonych przez Centrum. Seria Suplementów istnieje od 2006 roku, a od 2009 roku wprowadzono serię Monografii. Obie serie wydawane są przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Centrum.


PAM Monograph Series


S. Jakobielski et alii, Pachoras. The Cathedrals of Paulos and Petros, The Wall Paintings


 


PAM Supplement Series

 

do góry

PCMA Excavation Series to seria zainicjowana w 2011 roku, poświęcona prezentacji wyników badań wykopaliskowych Centrum. Będą się w niej ukazywać zarówno końcowe publikacje wykopalisk, jak i raporty pośrednie z określonych etapów badań, zarówno czysto archeologicznych, jak i konserwatorskich czy rekonstrukcyjnych oraz wchodzących w zakres nauk pomocniczych, takich jak archeozoologia, archeobotanika, topografia, geofizyka itp.


S. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2010–2011

do góry

PCMA Archaeological Guides to bogato ilustrowane, przystępnie napisane przewodniki opisujące zabytki i historię danego stanowiska ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych odkryć archeologicznych. Książki te będą stanowić świetne źródło wiedzy dla studentów i entuzjastów archeologii zainteresowanych danym regionem. Okażą się też przydatne dla osób planujących podróż z dala od utartych szlaków. Seria powstała w 2013 roku.

     

do góry

Miscellanea: publikacje o charakterze naukowym, księgi jubileuszowe i pamiątkowe czy katalogi wystawowe.

Zsolt Kiss (ed.), 50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, Warszawa 1986 Maria-Ludwika Bernhard (ed.), Od Nilu do Eufratu. Polska Archeologia Śródziemnomorska 1981-1994, Warszawa 1995 Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt, Warsaw 2007 [po angielsku] Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt - exhibition catalogue, Warsaw 2007 [po angielsku]

Michał Gawlikowski, Khaled Al As’ad, The Inscriptions in the Museum of Palmyra. A Catalogue, Palmyra & Warsaw 1997 [po angielsku]  

do góry

Publikacje popularno-naukowe: wydawane okazjonalnie książki i obszerne foldery popularyzujące wyniki badań Centrum.

As-Sabbiyah 2007-2010. Kuwaiti-Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait, Warsaw - Al- Jahra 2011
From Byzantine Mosaics to Medieval Paintings. Fifteen years of Polish-Lebanese cooperation in archaeology and conservation 1996-2011, Beirut 2012

Nea Paphos. 50 Years of Polish Excavations 1965-2015
 

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Raport roczny 2015
     

do góry

E-PUBLIKACJE i publikacje dostępne on-line
W formie płyt CD dostępne są wybrane pozycje spośród publikacji Centrum oraz specjalnie przygotowane wydawnictwa elektroniczne.

 
 

Polish Archaeology in the Mediterranean: wszystkie tomy są dostępne na stronie PAM Journal, zaś artykuły z najnowszych tomów (od PAM 17) znajdują się w internetowej bazie bibliotecznej C.E.E.O.L.

Studia Palmyreńskie: spisy treści tomów 1–12 oraz artykuły z tomu 11 (2010) są dostępne na stronie czasopisma Studia Palmyreńskie,, zaś te z tomu 12 (2013) znajdują się w internetowej bazie bibliotecznej C.E.E.O.L.

Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt: oba tomy są dostępne na stronie z Materiałami dodatkowymi.

Foldery i plansze wystawowe: wybrane materiały z wydarzeń dotyczących badań Centrum są dostępne na stronie z Materiałami dodatkowymi.

do góry

Czasopisma

Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) (ISSN 1234-5415)
To czasopismo wydawane od 1989 r., zawierające krótkie raporty publikowane po każdym kolejnym sezonie badań wykopaliskowych prowadzonych przez pracowników i współpracowników Centrum (tomy 1-19) oraz artykuły problemowe związane z projektami Centrum (od tomu 20).
Więcej informacji w zakładce PAM Journal

Studia Palmyreńskie (ISSN 0081-6787):
Czasopismo, wydawane od 1966 r. do 2013 r., prezentujące artykuły oraz opracowania monograficzne dotyczące szeroko pojętych badań w Palmyrze, w Syrii. Od 2014 roku przekształcone w serię monograficzną.
Więcej informacji w zakładce Studia Palmyreńskie

do góry

INNE:

SERIE WSPÓLNE:

Serie współwydawane przez Centrum oraz Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk (IKŚiO PAN), dawniej Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk (ZAŚ PAN):

ALEXANDRIA
DEIR EL-BAHARI
FARAS
NEA PAPHOS
NUBIA/DONGOLA
PALMYRA
SAKKARA
TELL ATRIB

Seria współwydawana przez Centrum oraz National Council for Culture Arts and Letters of the State of Kuwait:

As-Sabbiyah 2007-2010. Kuwaiti-Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait, Warsaw - Al- Jahra 2011
P. Bieliński, M. Białowarczuk, H. Kiersnowski, J. Piątkowska-Małecka, A. Reiche, A. Smogorzewska, A. Szymczak, Bahra 1 Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Kuwait, 2015 Łukasz Rutkowski
with contributions by M. Makowski, A. Reiche, A. Sołtysiak, Z. Wygnańska, Tumuli graves and other stone structures on the north coast of Kuwait Bay (Al-Subiyah 2007–2012), Kuwait, 2015
 
 

Publikacje badań PCMA wydawane przez współpracowników PCMA:

Zakład Papirologii UW: Journal of Juristic Papyrology

   


Redaktorzy serii: Tomasz Derda, Jakub Urbanik
Zamówienia: kuba@adm.uw.edu.pl
www.taubenschlagfoundation.org

 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: Gdańsk Archaeological Museum African Reports

   

 

do góry

 

Varia

Muzeum Archeologiczne
w Krakowie
Politechnika
Wrocławska
Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie
 
 

Zamówienia:
ma.krakow.pl

Zamówienia:
archaeopress.com

Zamówienia:
www.pma.pl
 

do góry

ZAMÓWIENIA:

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zajmują się również sprzedażą i dystrybucją wydawanych wspólnie monografii i czasopism. Nasze publikacje dostępne są w warszawskim biurze Centrum lub w księgarni internetowej WUW.

W sprawie zamówień innych publikacji oraz wymiany bibliotecznej prosimy o kontakt z redakcją:

pcma@uw.edu.pl
d/w: Agnieszka Pieńkowska

lub

pam.pcma@uw.edu.pl

adres pocztowy:
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
fax (+48 22) 628 45 23

lub

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
dz.handlowy@wuw.pl
http://www.wuw.pl/