powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Procedury recenzowania

Do recenzji przyjmuje się rękopisy, które nie były wcześniej publikowane. Redakcja przypomina, iż autor składający rękopis musi posiadać zgodę na jego publikację od wszystkich współautorów oraz instytucji, w których prowadzone były opisywane badania. Wszystkie rękopisy wstępnie zaakceptowane przez redakcję będą przesyłane do anonimowej recenzji. Recenzenci będą dobierani, w zależności od tematyki rękopisu i afiliacji jego autora(-ów), spośród niezależnych recenzentów, Komitetu Redakcyjnego lub Komitetu Doradczego lub, w szczególnych przypadkach, będą oddawane do recenzji innemu specjaliście.