powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny
Iwona Zych, CAŚ UW
Zastępca redaktora d/s procesu recenzyjnego
Urszula Wicenciak, CAŚ UW

Komitet redakcyjny
Piotr Bieliński, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof M. Ciałowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wiktor Andrzej Daszewski, Uniwersytet Warszawski
Michał Gawlikowski, Uniwersytet Warszawski
Włodzimierz Godlewski, Uniwersytet Warszawski
Karol Myśliwiec, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Tomasz Waliszewski, Uniwersytet Warszawski
Międzynarodowy zespół doradczy
Jean-Charles Balty, Université de Paris IV-Sorbonne
Charles Bonnet, Université de Geneve
Giorgio Buccellati, University of California, Los Angeles
Stan Hendrickx, Katholieke Universiteit, Leuven
Johanna Holaubek, Universität Wien