powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Misja Centrum

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW, znane za granicą pod nazwą Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw (PCMA), stawia sobie jako cel organizację i koordynację badań archeologicznych (wykopaliskowych i studyjnych), konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Cyprze (dotyczy to terytorium Egiptu, Sudanu, Cypru, Syrii, Irackiego Kurdystanu, Libanu, Jordanii, Iranu, Kuwejtu, Omanu, Arabii Saudyjskiej, Armenii i Gruzji).

Prace są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy od zarania cywilizacji (czasy prehistoryczne), poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze.

Pracami kierują polscy naukowcy reprezentujący różne placówki badawcze z całego kraju, często we współpracy z naukowcami z ośrodków zagranicznych. Centrum organizuje też i wspiera udział polskich specjalistów w międzynarodowych akcjach ratowania zagrożonych zabytków (dotychczas w Egipcie, Sudanie, Syrii i Libanie).

Do zadań Centrum należy także kompleksowa dokumentacja znalezisk, archiwizacja oraz podejmowanie działań w celu rzetelnej publikacji wyników badań w formie, która udostępni je międzynarodowemu środowisku naukowemu. Niezależnie, Centrum stara się o upowszechnienie wyników badań wśród polskiego społeczeństwa.

Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze, do obowiązków której należy przede wszystkim zapewnienie sprawnego przebiegu prac archeologicznych i konserwatorskich oraz reprezentowanie środowiska polskich badaczy, archeologów i konserwatorów wobec władz odpowiedzialnych za starożytności w Egipcie. W pozostałych krajach Centrum realizuje swoje zadania w bezpośrednim kontakcie z instytucjami zarządzającymi starożytnościami w danym państwie.

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej jako samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego istnieje pod obecną nazwą od 1990 roku. Jest spadkobiercą przedwojennej działalności archeologicznej wybitnego archeologa i egiptologa, prof. Kazimierza Michałowskiego, który w 1959 roku, założył Stację Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze [czytaj].