powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Mecenasi instytucjonalni

(kolejność alfabetyczna)

 

ACUS Caterina
AJRPOL
AKME Zdzisław Wiśniewski, Wrocław
ALFA-DACH Wrocław
Austrian Airlines, Kraków
BIG Bank
Biuro Notarialne Ewa Holocher i Beata Olsza, Warszawa
BP Polska
BRE S.A.
BWTG "Paker"  
CineNova, Toronto
Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa
Zbigniew P. Czerski, Czerski Trade Polska, Sp. z o.o.
DSI "Polska Miedź" KGHM Lublin
Elektromontaż and its President Jerzy Lewandowski, Warszawa
ES-System, Kraków
FILAR Korporacja Ubezpieczeniowa and its Director Antoni Jaroszyński, Kraków
Firma Mrożek, Kraków
Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego - dofinansowanie poszczególnych misji i projektów w ramach środków zbieranych od prywatnych i firmowych darczyńców, zakup sprzętu na potrzeby Centrum
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - środki na zakup, w 1998 roku, nowej siedziby Stacji w Kairze, gdzie mieści się obecnie m.in. biblioteka
Fundacja "Nubia", Warszawa
Fundacja Batorego, Warszawa
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Harvard Semitic Museum, USA
Heidelberg Polska
Herbewo International S.A. and its President Andrzej Barański, Kraków  
ING Bank Śląski
Kinomax Enterprises, Poland
KLM Dutch Airlines
KOLGARPOL, Itc Ltd, Warszawa  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Nestlé, Warszawa
Panasonic Poland S.A.
Rada Miejska Jasła
Rafineria Ropy GLIMAR, Gorlice
Remmers Poland, przedstawiciele Tadeusz Wrzos i Roman Kozłowski
RT Consult Sp. z o.o.
Rząd RP: dotacja na rzecz wykopalisk w Aleksandrii przyznana przez Premiera RP Włodzimierza Cimoszewicza w 1998 r.
Dziennik "Rzeczpospolita"
Shining Sung, Nowy Jork
SIWA Translations, Warszawa
Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Spółka Komandytowa, Kraków
The Bradshaw Foundation, Genewa
The Friends of the Petrie Museum, Great Britain
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

Podziękowania należą się również instytucjom współpracującym z Centrum,
użyczającym kadr, sprzętu oraz środków badawczych:


Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Austriacki Instytut Archeologiczny we Wiedniu w Austrii
Dakhleh Oasis Project
Francuski Instytut Archeologiczny w Kairze
Francuski Instytut Archeologii Bliskiego Wschodu w Bejrucie i Damaszku
Fundacja Max van Berchem, Genewa
Holenderski Instytut Archeologiczny w Kairze
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg w Stuttgarcie
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Niemiecki Instytut Archeologiczny w Kairze
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne
Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie
Royal Ontario Museum w Toronto w Kanadzie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk
Zamek Królewski w Warszawie