powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego

Założone przez prof. Kazimierza Michałowskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego od ponad 50 lat prowadzi badania archeologiczne na terenie basenu Morza Śródziemnego. Są to lata wielkich odkryć, które przyniosły zmiany w podręcznikach historii starożytnej. Dotyczy to w szczególności działań Profesora Michałowskiego w Egipcie. Badania wykopaliskowe Centrum dotyczące okresów od prehistorii po czasy średniowiecza prowadzone są także na terenie Cypru, Syrii, Libanu, Iraku, Sudanu, a ostatnio w Kuwejcie i w Iranie. Poza pracami wykopaliskowymi oraz projektami konserwatorsko-rekonstrukcyjnymi Centrum od początku uczestniczyło w międzynarodowych programach ratunkowych, chroniących unikatowe zabytki przed zagładą spowodowaną działalnością człowieka i natury.

Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego od 1990 roku aktywnie wspiera działalność wykopaliskową i konserwatorsko-rekonstrukcyjną Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Środki finansowe pozyskiwane od mecenasów oraz sponsorów prywatnych i instytucjonalnych przeznaczone są na realizację projektów badawczych przyczyniających się do odkrywania nieznanej historii świata i konserwowania zabytków wpisanych m.in. na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Dzięki darczyńcom, od ponad dwudziestu lat udaje się wspierać wykopaliska w słynnej Aleksandrii, w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, a także na blisko dwudziestu innych stanowiskach w kręgu kultury śródziemnomorskiej.

Jeśli zechcielibyście Państwo znaleźć się w zaszczytnym gronie mecenasów kultury i przyczynić się do wielkich odkryć starożytnych cywilizacji, zapraszamy do współpracy!

fundacja.km@uw.edu.pl
00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4

Konto fundacji:
Bank Pekao S.A. oddział Warszawa
55 1240 1037 1111 0000 0691 7636
NIP: 525-20-73-567

DLA DOTACJOBIORCÓW:

  • Do wypełnienia przed wyjazdem:
  • Do wypelnienia po powrocie z badan:
  • Uchwala i umowa - wypełnia Fundacja: