powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Urszula Wicenciak

tytuł:
dr
stanowisko:
adiunkt
email:
u.wicenciak(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 10

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • archeologia Lewantu od epoki żelaza po okres biznatyjski
 • ceramika – produkcja i dystrybucja we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego od epoki żelaza po okres bizantyjski
 • Fenicja – historia, kultura materialna ze szczególnym naciskiem na tradycją garncarską

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

2013
Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem prof. Jolanty Młynarczyk:
„Ceramika okresu hellenistyczno-rzymskiego z obszaru Fenicji a wytwórczość garncarska warsztatów z Porphyreon/Jiyeh (Liban)”
2009-2012
Studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo – Wschodniej Uniwersytetu Warszawskim
2001
Praca magisterska na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Wczesnokuszyckie ośrodki kultu Amona między III a IV kataraktą nilową (Sudan)”

Stanowiska i funkcje:

od 2014
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW;
Zakres obowiązków: zarządzanie recenzjami wydawniczymi
2001-2008
IMC Kariera; Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji; Studio Reklamy i Wydawnictw

Projekty badawcze:

2004-2015
polsko-libańska misja w Jiyeh (Liban); prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr hab. T. Waliszewski)
2012-2014
Projekt nr 2011/03/B/HS3/00567, „Rzymski dom w greckim mieście Akrai” (Sycylia), Narodowe Centrum Nauki, miejsce realizacji: Włochy, Palazzolo Acreide i Polska, Warszawa; termin: 2012–2015; udział w badaniach polskiej misji archeologicznej w Akrai: dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr R. Chowianiec)
1999-2003
polsko-libańska misja w Chhim (Liban), prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr hab. T. Waliszewski)

Inne badania archeologiczne:

1993-2003, 2015, 2016
polsko-libańska misja w Chhim (Liban), prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr hab. T. Waliszewski)
2014
polsko-sudańska misja archeologiczna w El-Zuma (Sudan); dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr hab. M. El Tayeb)
2008–2013, 2015, 2016
kuwejcko-polska misja w rejonie As-Subiyah/Mugheira i na stanowisku Bahra 1 (Kuwejt); prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna (kierownik misji prof. P. Bieliński)
2009, 2010
polsko-amerykańska misja w Berenike (Egipt); prace terenowe i dokumentacja archeologiczna, dokumentacja materiału ceramicznego (kierownicy misji I. Zych, prof. S. Sidebotham)
2005, 2006, 2009, 2010
polsko-egipska misja na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt); prace terenowe i dokumentacja archeologiczna, dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr G. Majcherek)
2006
Marina Archaeological Site Project, Marina El-Alamain (Egipt), prowadzony przez American Research Center w Kairze; prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownicy misji A. Dobrowolska, I. Zych)
2005/2006
badania powierzchniowe w Górach Noba (Sudan), prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku (kierownik misji dr M. El Tayeb)
2005
polsko-egipska misja w Marina El Alamain (Egipt); prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji prof. W.A. Daszewski)
2005
polsko-egipska misja w Peluzjum (Egipt); dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji prof. M. Gawlikowski, dr Krzysztof Jakubiak)
2005
polsko-sudańska misja archeologiczna w El-Zuma (Sudan); prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr M. El Tayeb)
1999
Polska Połączona Ekspedycja do Doliny Nilu Środkowego (Sudan), badania powierzchniowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr B. Żurawski)
1997, 1998
badania archeologiczne w Stryczowicach; prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna
1997
badania archeologiczne w Krzemionkach Opatowskich prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

Stypendia naukowe:

sierpień 2012 (Berlin)
Stypendium Deutsche Archäologisches Institut (DAI) w Berlinie na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej służącej realizacji pracy doktorskiej
luty 2012 (Ateny)
Stypendium Konferencyjne przyznane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie na udział w warsztacie ceramicznym First Workshop on Levantine Ceramic Production and Distribution, Ateny 4-5 lutego 2012 (udział w tworzeniu internetowej bazy danych Ware Encyclopedia – http://levantineceramics.org/)
2009–2010 (Warszawa)
Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na opracowanie i przygotowanie do publikacji materiału ceramicznego ze stanowiska Jiyeh (Liban)
2007–2008 (Warszawa)
Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na przygotowanie i opracowanie dokumentacji materiału ceramicznego ze stanowisk Chhim, Jiyeh (Liban) oraz Peluzjum (Egipt)
2005 (Kair)
Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na udział w badaniach w Egipcie (Aleksandria, Marina El Alamain, Peluzjum) oraz na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej niezbędnej do opracowania materiału ceramicznego ze stanowisk Chhim i Jiyeh (Liban)

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Książki:

2016
Porphyreon. Hellenistic and Roman Pottery Production in the Sidon Hinterland [=PAM Monograph Series 7], Warszawa: PCMA

Rozdziały w książkach:

2015
Wicenciak, U., Kitchen and Cooking wares in Akrai. First remarks [w:] R. Chowaniec (red.), Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Warszawa
2014
Wicenciak, U., Pottery production in the Late Hellenistic and Early Roman Periods at Jiyeh – ancient Porphyreon (Lebanon) [w:] B. Fischer-Genz, Y. Gerber, H. Hamel (red.), Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 3. Roman Pottery in the Near East. Local Production and Regional Trade. Proceedings of the round table held in Berlin, 19-20 February 2010 [=BAR 88 2014], 103–124
2010
Wicenciak, U., Local Roman Coarse Wares from Chhim (Southern Lebanon) [w:] S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (red.), Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. Comparison Between Western and Eastern Mediterranean (LRCW3), [=BAR International Series 2185 (II)], 885–890
2005
El-Tayeb, M., Wicenciak, U., Region dongolanski – kolebka cywilizacji nubijskiej [w:] M. Ząbek (red.), Wokół IV katarakty, społeczność wiejska nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog“, 77–94

Artykuły naukowe:

2016
Wicenciak, U., Ceramic patchwork in Hellenistic to Byzantine Phoenicia: regionalisation and specialisation of vessel production, PAM 25, 617-690
2016
Badura, M., Rzeźnicka, E., Wicenciak, U., Waliszewski, T., Plant remains from Jiyeh/Porphyreon, Lebanon (seasons 2009–2014): Preliminary results of archaeobotanical analysis and implications for future research, PAM 25, 487–510
2015
Waliszewski, T., Wicenciak, U., Chhim. A Roman and Late Antique Village in the Sidon Hinterland, Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 3/4, 372-395
2015
Waliszewski, T., Wicenciak, U., Jiyeh (Porphyreon) Nouvelles découvertes sur le territoire de Sidon à l’époque hellénistique, TOPOI Suppl. 13, 155–179
2012
Wicenciak, U., Local Hellenistic ‘Phoenician’-type amphora and other pottery vessels from the excavations in Jiyeh (Porphyreon) (seasons 2008–2009), PAM 21, 446–453
2012
Frangié, D., Wicenciak, U., Beyrouth et Jiyeh au sein des productions céramiques [w:] Les Dossiers d’Archéologie 350, 38–43
2009
Zych, I., Obłuski, A., Wicenciak, U., Marina El-Alamein. Site Presentation Project (ARCE/EAC). Preliminary archaeological report, PAM 18, 83–100
2009
Roumié, M., Wicenciak, U., Bakraj, E., Nsouli, B., PIXE characterization of Lebanese excavated amphorae from Jiyeh archeological site [w:] Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 268.1, 87–91
2008
Wicenciak, U., Coarse pottery production at Jiyeh in Sector B1-B3 [w:] T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85
2008
Wicenciak, U., Local Coarse pottery material from well B4 at Jiyeh [w:] T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85
2008
Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Section C – Jiyeh, 2005 season [w:] T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85
2007
Waliszewski, T., Wicenciak, U., El-Tayeb, M, Juchniewicz, K., Jiyeh (Porphyreon) explorations 2005, PAM 17, 421–430
2006
Domżalski, K., Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Waliszewski, T., Late Hellenistic and early Roman pottery production center at Jiyeh. Rescue excavations 2004, PAM 16, 429–439
2006
Wicenciak, U., Centres of the Amun Cult between the Third and Fourth Cataracts and the Coronation Journey of the Kushite Rulers, Gdansk Archaeological African Reports 3, 251–263
2004
Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Domżalskim, K., Waliszewski, T., Preliminary report on a salvage campaign at Jiyeh, 2004: The pottery production area, Światowit 5, fasc. A, 129–113, pls 71–84
2002
Wicenciak, U., Preliminary Information on the Local Pottery from Chhim, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 6 (2001), 62–76

Inne:

2014
Chowaniec, R., Więcek, T., Wicenciak, U., Domżalski, K., Gręzak, A., Wagner, M., Fitula, M., Rekowska, M., Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2013), Varsovia (raport dla włoskiej służby starożytności)
2012
Chowaniec, R., Więcek, T., Rekowska, M., Kucharczyk, R., Matera, M., Wicenciak, U., Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2012), Varsovia (raport dla włoskiej służby starożytności)
2005
Wicenciak, U., Jiyeh – ceramic industry centre in Hellenistic and Roman times in Lebanon. Paper presented during First Lebanese Pottery Workshop, Bejrut, (http://www.ifporient.org/spip.php?article1349)

KONFERENCJE

Organizacja:

2016
Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Referat: „Ceramika Fenicji hellenistyczno-rzymsko-bizantyjskiej – Uaktualnienie stanu badań 2015”, Warszawa
2015
„Polacy w Libanie”, konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie, Warszawa
2012
The 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE)
2003
Sympozjum naukowe. „Chhim – podsumowanie siedmiu sezonów prac wykopaliskowch w Libanie“, Muzeum Narodowe, Warszawa

Czynny udział:

2015
„Polacy w Libanie”, konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie, Warszawa
Referat (z prof. P. Niedzielskim UAM Poznań, dr. M. Kruegerem IP UAM, M. Bartkowiak IP UAM, Z. Kowarską OBA UW): “Wyniki wstępnych analiz pozostałości organicznych w naczyniach ceramicznych ze stanowisk Jiyeh i Chhim oraz perspektywy dalszych badań fizyczno-chemicznych”
2012
European Conference on X-Ray Spectrometry”, Wiedeń
Referat (z M. Roumié, C. Atallah, B. Nsouli): “PIXE characterization of pottery production from the necropolis of Jiyeh archaeological site”
2012
First Workshop on Levantine Ceramic Production and Distribution”, Danish Institute of Archaeology, Ateny
Referat: “Jiyeh and Chhim – Hellenistic and Roman Wares”
2010
Roman Pottery in the Levant: Local Production and Regional Trade. Round Table, Berlin
Referat: “Pottery production in the Late Hellenistic and Early Roman periods at Jiyeh – ancient Porphyreon (Lebanon)”
2008
Dziedzictwo chrześcijańskiej architektury i sztuki w średniowiecznym Libanie, Warszawa
Referat: „Bizantyjska ceramika z Chhim”
2008
3rd International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Comparison between Western and Eastern Mediterranean”, Parma / Piza
Poster: “Roman Coarse Ware from Chhim (Southern Lebanon)”
2005
«_Premier atelier sur la céramique antique du Liban », Bejrut
Referat: „El-Jiyha, Ceramic industry center in Hellenistic and Roman times“
2003
Seminarium międzynarodowe: Szhim 1996–2002 (Liban). Wstępna ocena wyników badań, Warszawa (Muzeum Narodowe w Warszawie – Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Referat: „Raport wstępny poświęcony materiałowi ceramicznemu z badań archeologicznych w Szhim”
2002
Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk/Gniew (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)
Referat: „Podróż koronacyjna władców XXV dynastii“

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

  Prowadzenie konta czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean na portalu Academia.edu
  2016
  Piknik Rodzinny ODKRYJ UW – prezentacja działalności Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: pokaz „warsztat ceramologa”
  2000, 2001, 2009, 2016
  udział w organizacji „Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia”, prezentacja działalności Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
  2002
  udział w organizacji wystawy „Banganarti”, Muzeum Narodowe, Warszawa
  2002
  udział w organizacji wystawy « Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur dun village antique du Liban », Beit ed-Dine, Liban
  2001
  udział w organizacji wystawy „40-lecie polskich badań archeologicznych w Sudanie”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  2000
  udział w organizacji inscenizacji Gniezno 2000, przygotowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  1997-1999
  udział w organizacji festynów archeologicznych w Krzemionkach Opatowskich, Biskupinie, Warszawie przygotowywanych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

INNE

Dydaktyka:

Styczeń-kwiecień 2012
Prowadzenie zajęć fakultatywnych w Instytucie Archeologii UW pt.: Ceramika we wschodnim Śródziemnomorzu: okres perski do omajadzkiego

Publikacje rysunków:

2014
[w:] Waliszewski, T., Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine, [=PAM Monograph Series 6], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, fig. 2.5a-d, 2.6, 4.4, 4.6
2013
[w:] Rądkowska, J.K., Zych, I., Sidebotham, S.E., The Late Roman harbor temple of Berenike. Results of the 2010 season of excavations, PAM 22, 209–228; fig. 2A, 8A
2013
[w:] Makowski, M., Tumulus Grave 49 (As-Sabbiya, Kuwait). Preliminary Report on the Investigations in 2009–2010, PAM 22, 518-527 Fig. 2

DTP

2015
Bieliński, P., et alii, Bahra 1 Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Kuwait–Warsaw
2014
Welc, F., Faiance Objects. Tell Atrib. 1985-1995 IV, [=PAM Monograph Series 5], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2012
Abstracts. 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warszawa

POLECANE LINKI

 • Profil w portalu Academia.edu
 • Profil misji archeologicznej w Chhim i Jiyeh w portalu Academia.edu
 • The Levantine Ceramics Project - The Levantine Ceramics Project (LCP) is an open, interactive website focused on ceramics produced in the Levant from the Neolithic era (c. 5500 B.C.E.) through the Ottoman period (c. 1920 C.E.). Here you can submit and find information—whether long published or newly discovered—about ceramic wares, shapes, specific vessels, scientific analyses, kiln sites, and chronology. The LCP makes it simple to access, share, use, and refine data, to link scholars and to foster collaborative research.