powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017

Katarzyna Lach

tytuł:
dr
stanowisko:
adiunkt
e-mail:
k.lach8(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 28

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • numizmatyka antyczna
  • prowincje Imperium Romanum
  • konserwacja zabytków archeologicznych

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

2014
Rozprawa doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem dra hab. Jarosława Bodzka, pod tytułem: „Mennictwo aleksandryjskie w okresie panowania dynastii Flawijskiej (69–96 r. n.e.)”
2007-2008
Podyplomowe studium konserwacji zabytków architektury i urbanistyki, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Temat dyplomu: „Mokre drewno archeologiczne. Wybrane metody konserwacji”
2007
Praca magisterska w Instytucie Archeologii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat pracy: „Wizerunki świątyń na brązowych monetach prowincjonalnych z terenu Azji Mniejszej w okresie Cesarstwa Rzymskiego”

Projekty badawcze:

od 2014
grant NCN „Fuga 3”: „Studia nad charakterem kontaktów społecznych rzymskiej Aleksandrii w oparciu o badania numizmatyczne. Analiza znalezisk monetarnych z terenu Kom el-Dikka w kontekście archeologicznym”
od 2008
badania wykopaliskowe na stanowisku Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt), jako numizmatyk i archeolog
2009-2013
udział w badaniach wykopaliskowych na stanowisku Berenike (Egipt), jako specjalista od obiektów metalowych

Inne doświadczenia archeologiczne:

2001-2008
udział w badaniach wykopaliskowych m.in. na stanowiskach: Iža (Słowacja); Koszary (Ukraina); Nea Pafos (Cypr); Marina el-Alamein (Egipt)

STYPENDIA, GRANTY, NAGRODY:

Granty:

2014–2017
Grant „Fuga 3" Narodowego Centrum Nauki DEC-2014/12/S/HS3/00088 „Studia nad charakterem kontaktów społecznych rzymskiej Aleksandrii w oparciu o badania numizmatyczne. Analiza znalezisk monetarnych z terenu Kom el-Dikka w kontekście archeologicznym”

Stypendia:

2012
Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stypendium miesięczne na badania w Egipcie: "Konserwacja zabytków ze stanowiska Berenike"
2011
stypendium American Numismatic Society 57th Annual Eric P. Newman Graduate Summer Seminar in Numismatics, Nowy Jork (USA)
2010
stypendium Robert Anderson Trust Foundation w Londynie (Anglia), 1 miesiąc
2008–2009
Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stypendium roczne na badania w Egipcie "Monety nomów"

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Artykuł naukowy:

2012
Lach, K., Aurei of Vespasian struck in Alexandria, Studies of Ancient Art and Civilization 16, 183–190
2012
Juchniewicz, K., Lach, K., Alexandria Kom el Dikka. Excavation and preservation work. Preliminary Report 2008/2009. Appendix: Auditorium Exploration in Season 2009, PAM XXI, 43–48
2011 a
Lach, K., Architectural Representations on coins of the Southern Black Sea Coast during the Roman Period [w:] E. Papuci-Władyka, M. Vickers, J. Bodzek, D. Braund (red.), British Archaeological Reports, International Series 2240, 211–213
2011 b
Lach, K., Field conservation [w:] S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009. Report on the Excavations at Berenike, Including a Survey in the Eastern Desert [=PCMA Excavation Series 1], Warszawa: PCMA, 163–165
2011 c
Lach, K., The Nome Coinage. Some remarks on the state of research [w:] N. Holmes (red.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress Glasgow 2009, Glasgow, 780–784
2011 d
Lach, K., The Roman coinage of Alexandria in the reign of Domitian. The First Nome coins as compared with other contemporary issues, Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne VI, 91–103
2011 e
Lach, K., Roman coins from Berenike (Seasons 1994–2000), Studies in Ancient Art and Civilization 15, 229–234
2010
Lach, K., Imperial Alexandrian coins from the National Museum in Krakow Collection. Supplement to the “Imperial Alexandrian Coins” by S. Skowronek, Studies in Ancient Art and Civilization 14, 179–187
2008
Lach, K., Temples of Artemis on coins struck in Asia Minor in the Roman period, Biuletyn Numizmatyczny 2008:2 (350), 115–122

Redakcja naukowa:

2014
(Lach, K., redakcja części I) A. Krzyżanowska, M. Gawlikowski, Monnaies des fouilles polonaises à Palmyre [=Studia Palmyreńskie 13], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

KONFERENCJE

Wystąpienia:

2015
XV International Numismatic Conference w Taorminie (Włochy). Referat: The evidence of use and loss of money in Roman Alexandria. The case of Early Roman structures from Kom el Dikka.
2015
Money Rules! The monetary economy of Egypt from Persians untill the beginning of Islam w Orleanie (Francja). Referat (z H. Cuvigny): Monetary Circulation in the praesidia of the Mons Berenicidis.
2012
International Numismatic Conference w Krumlovie (Czechy). Referat: (z J. Bodzek, K. Kopijem, E. Smagur, P. Wysockim): “The Project: ‘Fundmunzen der Romischen Zeit in Polen: Kleinpolen’”
2011
I Workshop Internazionale di Numismatica w La Sapienza University w Rzymie (Włochy). Referat: “Roman coins from Berenike, a Graeco-Roman port in Egypt”
2011
II Intercollegiate Scientific Conference „Roma, Romae, Romae...” w Warszawie. Referat: “First nome coins. Egypt during the Domitian reign”
2009
XIV International Numismatic Congress w Glasgow (Szkocja). Referat: “The Nome coinage. Some remarks on the state of research”
2008
Konferencja: Pontika 2008 w Krakowie. Poster “Architecture representations on coins from Pontus, Paphlagonia and Bithynia. Some remarks”

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

POLECANE LINKI