home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

STUDIA PALMYREŃSKIE

vol. III (1969)

Volume III
1969
Editor:
Kazimierz Michałowski
Managing Editor:
Michał Gawlikowski
Technical Editor:
Jerzy Domaradzki
Publisher:
Department of Mediterranean Archaeology, Faculty of History, University of Warsaw;
Warsaw University Press
Pages:
111 (B&W illustrations)
IKONOGRAFIA MEHARYSTOW PALMYREŃSKICH
with abstract: Iconographie des méharistes palmyréniens
Andrzej Sołtan
RODZINA KLAHBELA
with abstract: La famille d'Elahbêl
Michał Gawlikowski
TRZY GROBOWCE PALMYREŃSKIE
with abstract: Trois tombeaux de Palmyre
Michał Gawlikowski
DEUX INSCRIPTIONS LATINES DE PALMYRE
Michał Gawlikowski
POMIARY GEODEZYJNE TERENU ŚWIĄTYNI SZTANDARÓW W PALMYRZE
with abstract: Le mesurage géodésique du site du Temple des Enseignes
Mieczysław Niepokólczycki
WSTĘPNE BADANIA NAD CERAMIKĄ PALMYREŃSKĄ
with abstract: Études préliminaires sur la céramique de Palmyre
Olga Hirsch
ODKRYCIE NAJSTARSZEJ PALMYRY
Robert du Mesnil du Buisson
WYKOPALISKA W PALMYRZE OSTATNICH LAT
with abstract: Les fouilles récentes à Palmyre
Michał Gawlikowski