home page
wersja polska
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
modified
10-10-2017

Kaftûn

Liban

Region Trypolisu

Klasztor

(Kościół św. Sergiusza i Bachusa)

 

NAJCIEKAWSZE ODKRYCIA:

  • Kościół średniowieczny wraz z dobrze zachowanymi malowidłami ściennymi z II poł. XIII w. n.e.

DATOWANIE:

  • Średniowiecze – okres wypraw krzyżowych
  • Okres osmański

Prace konserwatorskie oraz studium architektury prowadzone przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wspólnie z PCMA oraz z libańską Direction Générale des Antiquités od 2004 roku, kierowane przez Krzysztofa Chmielewskiego.

Prace konserwatorskie prowadzone były w latach 2004-2009.

Coroczne raporty wykopaliskowe ukazują się w czasopiśmie PAM (Polish Archaeology in the Mediterranean)

Niewielki kościół położony w dolinie mieszczącej grecko-prawosławny klasztor Bogurodzicy, około 8 km na zachód od Batrun w północnej części Libanu.

K. Chmielewski, T. Waliszewski et al., “The Church of Mar Sarkis and Bakhos in Kaftûn and its Wall Paintings. Preliminary Report 2003-2007”, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaise 11 (2007), 277-323

AKTUALIZACJA: grudzień 2013