home page
wersja polska
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
modified
10-10-2017

Chhîm

Liban

Fenicja Nadmorska

Stanowisko osadnicze

(wieś)

 

NAJCIEKAWSZE ODKRYCIA:

  • Sanktuarium rzymskie z I-III w. n.e.
  • Cztery tłocznie oliwy z okresu rzymskiego
  • Bazylika chrześcijańska z mozaikami podłogowymi (498 r. n.e.)

DATOWANIE:

  • epoka Brązu
  • epoka Żelaza
  • okres hellenistyczny
  • okres rzymski
  • okres wczesnobizantyjski
  • okres wczesnoislamski

Wykopaliska prowadzone przez PCMA wspólnie z libańską Direction Générale des Antiquités od 1996 do 2008 roku, kierowane przez Tomasza Waliszewskiego. Badania wykopaliskowe zakończone zostały w roku 2008.

Coroczne raporty wykopaliskowe ukazują się w czasopiśmie PAM (Polish Archaeology in the Mediterranean)

Stanowisko o powierzchni około 1 ha położone jest 25 km na południe od Bejrutu, w prowincji Iqlim el-Kharroub. Ruiny osady zalegają zbocze wzgórza na wysokości około 500 m n.p.m.

T. Waliszewski, R. Tarazi et al., „Village romain et byzantin et Chhim-Marjiyat. Rapport préliminaire”, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises, VI, 2002, 5-104

AKTUALIZACJA: grudzień 2013