home page
wersja polska
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
modified
10-10-2017

Tell Farama

Egipt

Północny Synaj

Miasto

(Antyczne miasto z okresu hellenistyczno-rzymskiego)

 

NAJCIEKAWSZE ODKRYCIA:

  • Badania na terenie tak zwanego wielkiego teatru.
  • Zabudowa mieszkalna z mozaiką datowaną na IV wiek n.e.

DATOWANIE:

  • Najstarsze zabytki odnalezione podczas prac datowane są na III wiek p.n.e. najpóźniejsze na początek VII wieku.
  • III wiek p.n.e. głównie zabytki ceramiczna z warstwy poniżej teatru.
  • Przełom er - pozostałości zabudowy odnalezione poniżej fundamentów teatru.
  • Koniec II / początek III wieku n.e. – tzw. wielki teatr
  • IV –V wiek n.e. - dom mieszkalny z mozaiką

Badania prowadzone przez PCMA i SCA. Prace wykopaliskowe w latach 2003- 2006 miały charakter badań stacjonarnych nad architekturą miejską stanowiska. Kierownikiem projektu był Michał Gawlikowski.
Badania wykopaliskowe zakończone w 2006 roku. W 2009 roku przeprowadzono dodatkową prospekcję geofizyczną.

W przygotowaniu finalna publikacja wyników badań na stanowisku. Raporty dokumentujące poszczególne etapy prac wykopaliskowych publikowane były w PAM XV-XVIII

Północny Synaj, około 40 km na wschód od Kanału Sueskiego.

Stanowisko Tell Farama zajmuje obszar rozciągający się około 2 km w linii wschód zachód i około 400 metrów w osi północ południe. Miejsce wykopalisk objęte przez koncesję PCMA znajdowało się w centralnej części stanowiska i obejmowało powierzchnię 6 - 8 hektarów.

AKTUALIZACJA: grudzień 2013