home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

ŚWIĄTYNIA TOTMESA W DEIR EL-BAHARI I JEJ ODKRYWCY

Świątynia Totmesa III leży tuż obok słynnej świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Uległa zniszczeniu jeszcze w starożytności, prawdopodobnie w wyniku osunięcia się bloków skalnych i trzęsienia ziemi. Strzaskały one co prawda jej kamienne ściany na ponad sto tysięcy kawałków, jednak dzięki temu na przysypanych gruzem fragmentach reliefów zachowała się unikalna, barwna dekoracja malarska. W wyniku mozolnej pracy polskich archeologów, konserwatorów, architektów i egiptologów udało się ułożyć tę gigantyczną, kamienną układankę.

To, co dziś wiemy o świątyni Totmesa III, zawdzięczamy ponad czterdziestu latom naukowej pracy profesor Jadwigi Lipińskiej i zespołowi badawczemu, jaki stworzyła. Odkopanie zrujnowanej świątyni okazało się stosunkowo najłatwiejszym zadaniem. Odtworzenie jej formy, ustalenie funkcji poszczególnych pomieszczeń, interpretacja programu ikonograficznego nie byłyby możliwe bez wieloletniej, prowadzonej etapami, mozolnej rekonstrukcji potrzaskanych fragmentów.

Spektakularny efekt prac badawczych i konserwatorskich zrodził potrzebę poszukiwania sposobu ich prezentacji. Tym bardziej, że reaktywowana w 2008 r. w ramach programu naukowego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie ekspedycja pod kierunkiem dr Moniki Dolińskiej dokonuje dalszych znaczących postępów rekonstrukcyjnych.

Odkrywanie świątyni trwa więc nadal. Intencją misji jest, by przygotowywane monografie świątynnych reliefów unaoczniły ich unikatowy charakter, pilną potrzebę ich konserwacji i stosownej ekspozycji. Tej samej idei służy wystawa przygotowana przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, którą w dn. 15 – 30 czerwca 2009 roku można zwiedzać w holu Pałacu Kazimierzowskiego.

Zobacz folder wystawy „Świątynia Totmesa III w Deir El-Bahari i jej odkrywcy”:

Scenariusz wystawy oraz teksty: Franciszek Pawlicki
Projekt graficzny wystawy: Marcin Jerke
Projekt plakatu i zaproszenia: Łukasz Rutkowski
Zdjęcie na plakat: Zbigniew Doliński