home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Logotyp Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Nowy logotyp Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego został oparty na wizerunku jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków odkrytych przez misje CAŚ UW – płaskorzeźbie lwa z Palmyry.

Wersja podstawowa znaku to logotyp z pomarańczowym lwem na białym tle. Dopuszczalne jest też użycie tego znaku w negatywie (tzn. białe napisy i pomarańczowy lew na czarnym/ciemnym tle). W druku czarno-białym można stosować wersje w skali szarości. Logotyp występuje w polskiej i angielskiej wersji językowej. W materiałach polskojęzycznych należy używać logotypu z polskimi nazwami instytucji, zaś w materiałach przygotowanych w innym języku i w wersjach wielojęzycznych należy używać angielskiej wersji językowej logotypu.

Ponieważ częścią logotypu jest logo UW, konieczne jest zachowanie zasad wymaganych w księdze znaku UW. Przede wszystkim należy zachować pole ochronne o szerokość litery „W” w słowie „uniwersytet” wokoło całego logotypu i umieszczać go na jednolitym tle.