home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Zuzanna Wygnańska

tytuł:
dr
stanowisko:
adiunkt
email:
zjwygnan(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 10

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • archeologia wczesnego i środkowego okresu epoki brązu na Bliskim Wschodzie
 • archeologia Zatoki Perskiej
 • zwyczaje pogrzebowe na Bliskim Wschodzie
 • rytuały i praktyki kultowe związane z prywatnym aspektem kultu w Mezopotamii środkowego okresu epoki brązu
 • Amoryci w tekstach źródłowych i w archeologii
 • ozdoby osobiste jako aspekt kultury materialnej (m.in. dystrybucja, handel, warsztaty rzemieślnicze)

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

2006
rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem Prof. P. Bielińskieigo „Obrządki grzebalne i związane z nimi rytuały w Mezopotamii i Syrii północnej w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e.”
2004
praca magisterska w Zakładzie Wschodu Starożytnego Wydziału Orientalistycznego UW „Śmierć króla – obrzędy pogrzebowe i praktyki kultowe w Mezopotamii w III tysiącleciu p.n.e. na podstawie sumeryjskich źródeł klinowych i zabytków archeologicznych”
2000
praca magisterska w Instytucie Archeologii UW „Kaplice domowe – kult prywatny w Babilonii okresu staro babilońskiego”

Stanowiska i funkcje:

od 2007
adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
od 2010
współpraca z Uniwersytetem Masaryka w Brnie – a prowadzenie co semestr seminariów i wykładów z zakresu wczesnego i środkowego brązu w Mezopotamii i w Lewancie dla Department of Prehistoric Archaeology of the Near East, Institute of Archaeology and Museology, Masaryk University, Brno (Czechy)
2007-2013
wiceprezes Fundacji im. Kazimierza Michałowskiego
2000, 2001, 2004-2007
stanowisko naukowo-techniczne w Instytucie Archeologii UW

Projekty badawcze:

od 2015
współpraca z American University in Beirut przy projekcie wykopaliskowym na stanowisku Tell Fadous-Kfarabida (Liban); jako archeolog
2007, 2012-2014
udział w badaniach Kuwaiti–Polish Archaeological Mission w regionie As-Sabbiya (Kuwejt): badania powierzchniowe i wykopaliska na stanowisku Bahra 1; jako archeolog i specjalista od biżuterii
1998-2007
udział w badaniach wykopaliskowych Polish–Syrian Archaeological Expedition to Tell Arbid na stanowisku Tell Arbid (Syria); jako archeolog – kierownik odcinka

Inne doświadczenia archeologiczne:

1997
wykopaliska archeologiczne misji francusko-włoskiej w Tell Shioukh Fouqani (Syria); jako rysownik
1996
wykopaliska archeologiczne w Jakuszowicach; jako archeolog
1995, 1996
wykopaliska archeologiczne Zwenkau (Niemcy); jako rysownik

STYPENDIA, GRANTY, NAGRODY:

2005
grant promotorski (GR-2181) „Obrządek grzebalny i rytuały poświęcone zmarłym w Mezopotamii i Syrii Północnej w kontekście zmian kulturowych w środkowej epoce brązu”, Promotor: Prof. Piotr Bieliński

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Rozdział w książce:

w druku
Bar-Yosef Mayer, D., Wygnańska, Z., Bondarenko, J., Beads of the 3rd Millennium, ARCANE Interregional III: Materials and Artefacts, Brepols Publisher
2015
Wygnańska, Z., Beads, pendants and other ornaments from tumuli graves and the surveys in as-Sabbiya, Kuwait” [w:] Ł. Rutkowski, Tumuli and Other Stone Structures on the North Coast of Kuwait Bay (Al-Subiyah 2007–2012)
2009
Wygnańska, Z., Czas przemian. Okres dynastii amoryckich w Mezopotamii i Syrii w 1. poł. II tys. p.n.e., [w:] F. Stępniowski, A. Smogorzewska (red.), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, [=Seria podręczników IA UW VIII], Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 124–143
2007a
Wygnańska, Z., Kult przodków na Tell Arbid (północno-wschodnia Syria) w okresie środkowego brązu), [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Środowisko pośmiertne człowieka, IX Funeralia Lednickie, Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 227–236
2007b
Wygnańska, Z., Piśmiennictwo sumeryjskie okresu III Dynastii z Ur, [w:] D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur [=Seria podręczników IA UW VII], Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 29–40
2007c
Wygnańska, Z., Dokumenty pisane a historia, Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, [w:] D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur [=Seria podręczników IA UW VII], Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 41–50
2007d
Wygnańska, Z., Ludy Mezopotamii – postacie mitologiczne, Mitologie Świata, Warszawa, 66–89
2006
Piątkowska-Małecka, J., Wygnańska, Z., Szczątki zwierzęce z grobowca chaburskiego na stanowisku Tell Arbid (Syria) jako przejaw wierzeń I rytuałów pogrzebowych, [w:] L. Kostuch, K. Ryszewska, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności. Materiały z sympozjum naukowego w Busku Zdroju, I, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 77–99

Artykuły naukowe:

2014
Wygnańska, Z., Tracing the diadem wearers – study of simple form head adornments from the Chalcolithic and Early Bronze Age in the Near East, Beyond Ornamentation. Jewelry as an Aspect of Material Culture in the Ancient Near East, PAM 23/2, 84–144
2014
Wygnańska, Z., Introduction, Beyond Ornamentation. Jewelry as an Aspect of Material Culture in the Ancient Near East, PAM 23/2, 11–17
2014
Wygnańska, Z., The ancestors cult in the MBA at Tell Arbid, [w:] P. Pfälzner et alii (red.), Contextualising Grave Inventories in the Ancient Near East. Proceedings of the 3rd Int. Symposia of the Tübingen Post-Graduate School “Symbols of the Dead” in Tübingen in Nov. 2010, [=Qaṭna Studien Supplementum 3], Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 39–50
2012
Wygnańska, Z., Burial customs at Tell Arbid (Syria) in the Middle Bronze Age. Cultural interrelations with Nile Delta and Levant, PAM 20, 605–618
2012
Wygnańska, Z., Mortuary Practices of Early Second Millennium BC on Tell Arbid (NE Syria). Continuity and Changes, [w:] N. Laneri , P. Pfaelzner, S. Valentini S. (red.), Looking North. The Socio-Economic Dynamics of the Northern Mesopotamian and Anatolian Regions during the late Third and early Second Millennium BC, [=Studien zur Urbanisierung Nordmesopotamiens], Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 229-236
2012
Wygnańska, Z., Piątkowska-Małecka, J., Animal remains from Middle Bronze Age graves at Tell Arbid (Syria), Światowit 9 fasc. A, 67–80
2005
Wygnańska, Z., Kaplice domowe i kult rodzinny w Mezopotamii na początku II tysiąclecia p.n.e., Studia i Materiały Archeologiczne 12, 197–224
2003/2004
Wygnańska, Z., Recenzja: „Das Syro-Hethitische Grabdenkmal“, D. Bonatz, Mainz 2000, Archiv für Orientforschung 50/51, 458–460

Inne:

2010
Wygnańska, Z., Kurhany z sudańskiego El-Zuma, Kwartalnik Uniwersytecki 1 (45), 24
2008
Wygnańska, Z., Odkrywanie starożytności Kuwejtu, Kwartalnik Uniwersytecki 5 (35), 26
2003
Wygnańska, Z., Czy można dziś spotkać Hurytę?, Wiedza i Życie – numer specjalny: Zaginione cywilizacje (wrzesień 2003),

Redakcja naukowa:

2014
Wygnańska, Z., Golani, A., Beyond Ornamentation. Jewelry as an Aspect of Material Culture in the Ancient Near East, PAM 23/2: Special Studies
2014
Bieliński, P., Gawlikowski, M., Koliński, R., Ławecka, D., Sołtysiak, A., Wygnańska, Z., Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 1: Plenary Sessions; Township and Villages; High and Low – The Minor Arts for the Elite and for the Populace, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag
2014
Bieliński, P., Gawlikowski, M., Koliński, R., Ławecka, D., Sołtysiak, A., Wygnańska, Z., Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 2: Excavation and Progress Reports; Posters, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag
2014
Bieliński, P., Gawlikowski, M., Koliński, R., Ławecka, D., Sołtysiak, A., Wygnańska, Z., Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 3: Archaeology of Fire, Conservation, Preservation and Site Management, Bioarchaeology in the Ancient Near East, Islamic Session, Selected Papers from Workshop Session, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag

KONFERENCJE

Organizacja:

2012
udział w Komitecie Organizacyjnym 8 International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE) w Warszawie
2012
8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warszawa, Organizacja warsztatów (z dr. Amirem Golanim): “Beyond ornamentation – jewelry as an aspect of material culture”

Wystąpienia:

2015
konferencja „Religious offerings and sacrifices in the Ancient Near East“, ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, Oxford. Referat: “Equids and young dog burials in a ritual landscape of Syria during the Bronze Age"
2015
„Polacy w Libanie”, konferencja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej i Instytutu Archeologii UW, Warszawa. Referat: „Zwyczaje grzebalne w okresie epoki brązu w północnym Lewancie”
2014
European Archaeology Association Conference, Stambuł. Referat: “A case of clay andirons – transmission of cultic practices between EBA and MBA in northeastern Syria and Anatolia”
2013
“From the Red Sea to the Gulf” Warsztaty Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa. Referat: “Beads from tumuli graves at As-Sabbiya”
2012
8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa. Warsztat: “Beyond ornamentation – jewelry as an aspect of material culture”. Referat: “Tracing the diadems wearers”
2010
7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Londyn. Referat: “Personal ornaments from MBA graves from Mesopotamia”
2008
6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Rzym. Referat: “Mortuary practices of the end of the third and of the early second millennium B.C. on Tell Arbid (north-eastern Syria): Continuity and changes”
2007
Konferencja „Śmierć, transformacja i powstanie z martwych w dawnych kulturach”, Ośrodek Badań nad Kulturą Antyczną UW, Warszawa. Referat: „Okoliczności śmierci – forma pochówku – los zmarłego w zaświatach: rozważania na podstawie wskazówek z tekstów klinowych z Mezopotamii”
2006
– 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Berlin. Poster: “The Khabur Ware graves on Tell Arbid”
2006
Funeralia Lednickie „Środowisko pośmiertne człowieka”. Warsztaty Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Referat: „Kult przodków na Tell Arbid (północno – wschodnia Syria) w okresie środkowego brązu”
2005
Konferencja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej i Instytutu Archeologii UW “Groby i uczeni”. Referat: “Burial customs at Tell Arbid (Syria) in the Middle Bronze Age. Cultural interrelations with Nile Delta and Levant”
2005
Sympozjum naukowe Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach „Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności”. Referat: „Szczątki zwierzęce z grobowca chaburskiego na stanowisku Tell Arbid (Syria) jako przejaw wierzeń i rytuałów pogrzebowych”

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

 • tworzenie newsletteru „Archeowieści PCMA” popularyzującego najnowsze dokonania PCMA
 • współpraca z Kwartalnikiem Uniwersyteckim w zakresie popularyzacji badań PCMA
 • współtworzenie strony misji Tell Arbid: www.tellarbid.uw.edu.pl
 • 2013 – wykład „Od osady do miasta. Nowinki z ostatnich 10,000 lat (polskie badania na Bliskim Wschodzie)” w ramach „13 Dni Archeologa”
 • 2007–2009 – organizacja stoiska PCMA podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia
 • 2006 – udział w „Wekeendzie Mezopotamskim” organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: "Pismo klinowe - warsztaty dla dzieci i dla dorosłych"

POLECANE LINKI