home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Tomasz Waliszewski

tytuł:
dr hab.
stanowisko:
dyrektor
email:
twaliszewski(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 29

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • archeologia Bliskiego Wschodu
 • archeologia późnego antyku i wczesnego islamu
 • architektura kościelna okresu wczesno bizantyjskiego
 • mozaiki antyczne
 • produkcja oliwy w świecie starożytnym
 • rolnictwo w świecie grecko-rzmskim
 • lampy oliwne okresu rzymskiego i wczesnobizantyjskiego

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

2014
Rozprawa habilitacyjna: Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine, [=PAM Monograph Series 6], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
1998
Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem prof. M. Gawlikowskiego „Mozaiki bizantyjskie południowej Palestyny”
1990
Praca magisterska na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie “Sanktuarium pielgrzymkowe św. Menasa w Abu Mina w Egipcie”

Stanowiska i funkcje:

od 2014
dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
2012–2014
zastępca dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
od 1998
adiunkt w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii UW
1996–1999
asystent, adiunkt w Zakładzie Archeologii Wczesnochrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

Projekty badawcze:

od 2014
udział w opracowaniu i publikacji badań archeologicznych w Khirbet edh-Dharih, prowadzonych od 2003 roku przez Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient we współpracy z Department of Antiquities of Jordan; opracowanie ceramiki bizantyjskiej i wczesnoislamskiej oraz architektury z tego okresu
od 2003
badania archeologiczne osady o charakterze miejskim na wybrzeżu Fenicji: Jiyeh–Porphyreon (Liban); kierownik badań
1996-2009
badania archeologiczne osady o charakterze wiejskim, położonej na terytorium Sydonu: Chhim (Liban); kierownik badań
2004–2012
misja konserwatorsko-archeologiczna w Kaftoun, Ma’ad, Kfar Helda oraz Mar Elias (Liban); zastępca kierownika badań
2010
prospekcja terenowa „Studying and documentation of the olive-oil presses in Amman, Jerash, Al-Salt and Wadi Musa”, Jordania; kierownik projektu
2000–2001
badania wykopaliskowe oraz prace konserwatorskie w bazylice bizantyjskiej w Tell Amarna (Syria); kierownik badań

Inne badania archeologiczne:

1994–1995
wykopaliska archeologiczne w Bejrucie (Liban); jako archeolog
1993
wykopaliska archeologiczne w Khribet edh-Dharih w Jordanii; jako archeolog
1992
wykopaliska archeologiczne w Khirbet es-Samra w Jordanii; jako archeolog
1992
wykopaliska archeologiczne na cytadeli w Ammanie (Jordania); jako archeolog
1989-1991
wykopaliska archeologiczne w Naqlun w Egipcie; jako archeolog
1987
wykopaliska archeologiczne w Novae w Bułgarii; studenckie praktyki archeologiczne
1986
wykopaliska archeologiczne w Alba we Francji; studenckie praktyki archeologiczne
1984-1986
trzy stanowiska wczesnośredniowieczne w Polsce; studenckie praktyki archeologiczne

STYPENDIA NAUKOWE, GRANTY, NAGRODY

Granty:

2011-2012
uzyskanie i realizacja grantu Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University zatytułowanego “Forgotten Heritage II. Study and Documentation of the Church of Mar Elias Btina in Beirut (Lebanon) and its Wall Paintings”; kierownik projektu
2009-2010
uzyskanie i realizacja grantu Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University zatytułowanego “Forgotten Heritage I. Recording and Publication of the Church of Mar Sarkis and Bakhos in Kaftûn (Lebanon) and its Wall Paintings”; kierownik projektu
2007-2010
realizacja grantu przyznanego w ramach 33. konkursu projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr rej. N N109 0264 33, p.t. “Zielone złoto? Produkcja oliwy z oliwek na terenach Lewantu (IV w. p.n.e. – IX w. n.e.)”, (Instytut Archeologii UW), kierownik projektu
2004-2005
kierownik polskiej części projektu Komisji Europejskiej w ramach programu Kultura 2000 „Couleur de la chrétienté de l’Orient vers l’Occident. Une église du 5e siècle et ses mosaïques mises au jour à Tell Amarna (Syrie)”; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z partnerami z Université de Liège (Belgia) oraz Hellenic Society for the Protection of Environment and Cultural Heritage (Grecja)
1997-1999
realizacja grantu Nr 1H01G05813 przyznanego przez Komitet Badań Naukowych p.t. „Opracowanie wyników polskich badań archeologicznych w Libanie”; (Instytut Archeologii UW); kierownik projektu

Stypendia:

2011
staż badawczy w American Center of Oriental Research, Amman (Jordania), 16 czerwca–16 września 2011 — stypendium Mellon Foundation East-Central European Research Fellowship (temat badawczy: Farming the borderland. Agriculture in Late Antique and Early Islamic Transjordan)
2010
staż badawczy w American Center of Oriental Research, Amman (Jordan), 28 maja–28 sierpnia 2010 — stypendium Mellon Foundation East-Central European Research Fellowship (temat badawczy: Green Gold II. Inventory of the oil presses in Jordan - Hellenistic, Roman, Byzantine and Early Islamic Period)
2006
staż badawczy w Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World, Brown University, RI, 1 lutego–31 sierpnia 2006 — stypendium Fulbright Fellowship and Kosciuszko Foundation Fellowship (temat badawczy: Growth or Decline? Agriculture in Transjordan during the Roman and Byzantine period)
2005-2006
staż badawczy w Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Harvard University, Washington DC, 15 września 2005–15 January 2006 — stypendium Dumbarton Oaks Fellowship in Byzantine Studies (temat badawczy: Growth or Decline? Agriculture in Transjordan during the Roman and Byzantine period)
2005
staż badawczy w American Center of Oriental Research, Amman (Jordania), 17 maja–14 sierpnia 2005 — stypendium Mellon Foundation East-Central European Research Fellowship (temat badawczy: Green Gold? Olive oil production in Jordan during the Hellenistic, Roman, Byzantine and Early Arab period)
2005
kwerenda biblioteczna fundowana przez Fundację Nauki Polskiej w Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne, 15 stycznia–15 lutego 2005
2003
kwerenda biblioteczna w Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Université Lyon 2 Lumière, 16 stycznia–14 lutego 2003
2002/2003
roczne stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2001
staż badawczy w Institute of Archaeology and Ethnology, Yarmuk University (Jordania), 13 stycznia–12 lutego 2001 (temat badawczy: Late antique pottery from the excavations at Khirbet edh-Dharih)
1999
staż badawczy w American Center of Oriental Research, Amman (Jordania), wrzesień 1999 (temat badawczy: Petra Church Mosaics‘ Publication)
1994-1995
staż badawczy w Institut Français d'Archéologie du Proche-Orient, Beirut, wrzesień 1994–lipiec 1995 (temat badawczy: Archaeology of Beirut in Roman and Byzantine period)
1993
staż w Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima, luty–czerwiec 1993 (projekt dokumentacyjny, kierownik: prof. Michele Piccirillo OFM)
1990-1992
École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, październik 1990–lipiec 1992 (temat badawczy pod kierunkiem prof. Jean-Baptiste Humbert OP: Pottery from Qumran – documentation and typology); staż badawczy
1987
Egyptian Ministry of Education in Cairo, październik 1987–czerwiec 1988 (temat badawczy: Pilgrimage sanctuary at Abu Mina); student

Wyróżnienia:

2004
Krzyż Oficerski Ordre National du Cèdre, przyznany przez Émila Lahouda, Prezydenta Republiki Libanu w uznaniu wkładu w rozwój badań naukowych w Libanie

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Książki:

2014
Waliszewski, T., Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine, [=PAM Monograph Series 6], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2011
Tunca, Ö., Waliszewski, T., Koniordos, V., Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters
2007
Galorem, K., Waliszewski, T., From Antioch to Alexandria. Recent Studies in Domestic Architecture, Warszawa: Uniwersytet Warszawski i Brown University
2001
Fiema, Z.T., Kanellopoulos, Ch., Waliszewski, T., Schick, R., Petra Church, [=American Center of Oriental Research Archaeological Monographs 3], Amman

Artykuły naukowe:

2014
Chmielewski, K., Waliszewski, T., Church of Mar Elias Btina in Beirut (Lebanon) and its wall paintings. Conservation project report, PAM 23/1, 403–413
2013
Waliszewski, T., Lampes à huile de la collection du père Jean Mécérian, Melanges de l’Universite Saint-Joseph 65, 325–342
2013
Nordiguian, L., Waliszewski, T., Presentation, [w:] Objets et documents divers provenant des fouilles de Jean Mécérian dans l’Antiochene (1932–1939), Melanges de l’Universite Saint-Joseph 65, 171–172
2013
Waliszewski, T., Chmielewski, K., Immerzee, M., Hélou, N., The Church of Saints Sergius and Bacchus in Kaftun (Northern Lebanon) and its wall paintings, Dumbarton Oaks Papers 67, 291–322
2013
Waliszewski, T., Gwiazda, M., Preliminary report on the 2010 excavation season at Jiyeh (Porphyreon), PAM 22, 321–333
2012
Waliszewski, T., Juchniewiczem, K., Gwiazdą, M., Preliminary report on the 2008 and 2009 excavation seasons at Jiyeh (Porphyreon), PAM 21, 423–445
2012
Waliszewski, T., Recenzja książki M. Decker, Tilling the Hateful Earth. Agricultural Production and Trade in the Late Antique East, Oxford: Oxford University Press, 2009 (Oxford Studies in Byzantium), [w:] Syria (89, 453–455
2009
Waliszewski, T., Chhîm. Evolution tardive du sanctuaire (IIIe-VIIIe s. ap. J.-C.), TOPOI 16, 201–215
2007
Chmielewski, K., Waliszewski, T., The Church of Mar Sarkis and Bakhos in Kaftûn and its wall paintings. Preliminary report 2003–2007, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaise 11, 277–323
2006
Waliszewski, T., Wicenciak, U, el-Tayeb, M., Domżalski, M., Witecka, A., Wagner, M., Herbich, T., Noureddine, I., Woźniak, M., Kotlewskim, K., Żukowski, R., Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the southern coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaise 10, 5–80
2006
Waliszewski, T., From the Roman Temple to the Byzantine Basilica at Chhim (south Lebanon), Archaeology and History in the Lebanon 23, 30–41
2006
Waliszewski, T., Périssé, I., Chhim explorations, 2005, PAM 17, 411–421
2006
Waliszewski, T., Wicenciak, U., Juchniewicz, K., el-Tayeb, M., Jiyeh explorations 2005, PAM 17, 425–431
2006
Waliszewski, T., Recenzja książki: A. Schmidt, S. Westphalen, in collaboration with S. Brock, M. Immerzeel and Ch. Strube, Christliche Wandmalereien in Syrien, Qara und das Kloster Mar Yakub, Sprachen und Kultur des Christlichen Orients 14. Verlag Reichert, Wiesbaden 2005, [w:] Bonner Jahrbücher 206, 441–444
2005
Waliszewski, T., Olive oil production in Roman and Byzantine Jordan, American Schools of Oriental Research Newsletter 55 (4), 17–18
2005
Waliszewski, T., Périssé, I., Chhim explorations, 2004, PAM 16, 411–418
2005
Waliszewski, T., Jiyeh (Porphyreon) explorations, 2003–2004, PAM 16, 419–422
2005
Domżalski, K., Wicenciak, U., el-Tayebem, M., Waliszewski, T., Late Hellenistic and Early Roman pottery production center at Jiyeh, rescue excavations, 2004, PAM 16, 429–439
2005
Chmielewski, K., Waliszewski, T., Kaftoun — conservation and restoration of the Mar Sarkis Church murals, Interim report, PAM 16, 447–452
2004
Waliszewski, T., Chhim explorations, 2003, PAM 15, 303–310
2003
Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Domżalskim, K., Waliszewski, T., Preliminary Report on a salvage campaign at Jiyeh, 2004: the pottery production area, Światowit 5 (46) Fasc. A, 129–134
2003
Waliszewski, T., Chhim explorations, 2002, PAM 14, 265–275
2002
Waliszewski, T., Tarazi, R., Village romain et byzantin à Chhim-Marjiyat. Rapport preliminaire (1996-2002), Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises 6, 5–105
2002
Waliszewski, T., Chhim explorations, 2001, PAM 13, 243–253
2001
Waliszewski, T., Chhim explorations, 2000, PAM 12, 297–306
2001
Waliszewski, T., Tell Amarna. Restoration and excavation, 2000, PAM 12, 347–356
2000
Waliszewski, T., Chhim explorations, 1999, PAM 11, 237–245
1999
Waliszewski, T., Chhim. Explorations, 1998, PAM 10, 177–185
1999
Waliszewski, T., Découvertes récentes sur le sanctuaire romain de Chhîm (Liban Sud), TOPOI 9, 595–606
1999 (1998)
Alpim, F., Kowalskim, S., Waliszewski, T., Une église byzantine découverte à Anâne (Liban Sud), Syria 75, 231–243
1997
Waliszewski, T., Shhim and Jiyeh. Excavations 1996, PAM 8, 147–156
1997
Waliszewski, T., Stone objects from Caesarea Maritima in the Cracow Archaeological Museum, Materiały Archeologiczne 30, Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 67–71
1997
Waliszewski, T., Alpi, F., Église byzantine à Majdal Zoun (Liban Sud), Bulletin d'Archéologie et d'Architecture Libanaises 2, 290–306
1995
Waliszewski, T., Lampes proto-islamiques syriennes dans les collections du Musée National de Varsovie, Archeologia 46, (Warszawa) 23–29
1995
Waliszewski, T., Recenzja książki M. Piccirillo, Mosaics of Jordan, ACOR Publications 1, Amman 1993, Archeologia 46, 124–125
1995
Waliszewski, T., Recenzja książki F. Manns, E. Alliata (red)., Early Christianity in Context. Monuments and Documents, [=Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 38], Jerusalem 1993, Archeologia 46, 122–124
1995
Waliszewski, T., Recenzja książki M. Piccirillo, E. Alliata, Umm al-Rasas-Mayfa'ah I. Gli scavi del complesso di Santo Stefano, [=Studium Biblicum Franciscanum, Collectio Maior 28], Jerusalem 1994, [w:] Syria 72, 430–433
1994
Waliszewski, T., La mosaïque de Deir el-'Asfur retrouvée: Le motif des "rinceaux habités" en Judée et dans la Shéphéla”, Revue Biblique 101, 562–579
1993
Waliszewski, T., Archeologia biblijna – kłopoty z terminologią czy spór o istotę rzeczy?, Collectanea Theologica 63, 7–20
1992
Waliszewski, T., Acclamatio crucis sur une lampe romaine tardive, Liber Annuus 42, 305–312
1992
Waliszewski, T., Synagogue de Na’arah et ses mosaïques, [w:] L’Art juif, une histoire sainte, les communautés juives en France jusqu’à la Restauration, Paryż, 179–183

Rozdziały w monografiach i tomach zbiorowych:

2012
Waliszewski, T., „Pilgrim flask”, „Cup from Upper Egypt”, [w:] A. Chambon (red.), From Sand and Sea 1, Art and History in the Jawdat al-Khoudary collection, Gaza, 154–155, 162–163
2011
Waliszewski, T., Stratigraphie et architecture, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters, 11–50
2011
Waliszewski, T., Le pavement de la basilique et les mosaiques, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters, 51–100
2011
Waliszewski, T., La poterie, les tuiles et les monnaies, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters, 153–166
2011
Waliszewski, T., De Zeugma à Barbalissos. Archéologie de la région aux périodes romaine et proto-byzantine, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters, 215–257
2011
Waliszewski, T., Lamp-mould from Jiyeh (Southern Lebanon). A variant of ovoid lamps in the Byzantine and Early Islamic Levant, [w:] D. Frangié D., J.-F. Salles (red.), Lampes antiques du Bilad es Sham. Jordanie, Syrie, Liban, Palestine. Ancient Lamps of Bilad es Sham, Paryż: De Boccard, 357–384
2009
Waliszewski, T., Olive oil installations in late antique Jordan — a case in the history of ancient technology, [w:] Studies in the History and Archaeology of Jordan 10, Amman: Department of Antiquities of Jordan, 409–421
2008
Waliszewski, T., Północ, północny-zachód. Rola badań na pograniczu libańsko-izraelskim dla poznania archeologii starożytnej Fenicji, [w:] M. Munnich, Ł. Niesiołowski-Spano (red.), Starożytna Palestyna: między Wschodem a Zachodem, [=Studia historico-biblica 1], Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 71–92
2007
Galor, K., Waliszewski, T., Introducing ‚From Antioch to Alexandria‘ or why write about domestic architecture in the Greco-Roman Near East, [w:] K. Galor, T. Waliszewski (red.), From Antioch to Alexandria. Recent Studies in Domestic Architecture, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Brown University, 7–24
2005
Waliszewski, T., A note on the Okeanos from Petra,[w:] P. Bieliński, F.M. Stępniowski (red.), Aux pays d’Allat. Mélanges offerts à Michał Gawlikowski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 285–301
2004
Waliszewski, T., Tarazi, R., Chhim-Marjiyat. A new rural settlement in the region of Sidon (Lebanon), [w:] C. Doumet-Serhal (red.), A Decade of Archaeology and History in the Lebanon, Londyn—Bejrut, 224–245
2003
Waliszewski, T., Kilka uwag archeologa o produkcji oliwy na przykładach z późnoantycznej Syro-Palestyny, [w:] I. Skupińska, P. Nowogórski (red.), Starożytna Palestyna w badaniach polskich, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 137–155
2001
Waliszewski, T., Céramique proto-islamique de Khirbet edh-Dharih (Jordanie du Sud), [w:] E. Villeneuve, P. Watson (red.), Céramique byzantine et omeyyade en Syrie-Palestine, [=Bibliothèque Archéologique et Historique 159], Bejrut: IFAPO, 95–106
2001
Waliszewski, T., The mosaic pavements, [w:] Z.T. Fiema, Ch. Kanellopoulos, T. Waliszewski, R. Schick (red.), Petra Church, [=American Center of Oriental Research Archaeological Monographs 3], Amman, 218–270
2001
Waliszewski, T., The wall mosaics, [w:] Z.T. Fiema, Ch. Kanellopoulos, T. Waliszewski, R. Schick (red.), Petra Church, [=American Center of Oriental Research Archaeological Monographs 3], Amman, 300–302

Katalogi wystawowe, foldery tematyczne:

2012
Waliszewski, T., Chmielewski, K., From Byzantine Mosaics to Medieval Paintings. Fifteen years of Polish-Lebanese cooperation in archaeology and conservation 1996–2011, Bejrut: Ambasada RP
2005
Tunca, Ö., Waliszewski, T., Koniordosem, V., (red.), Tell Amarna in Syria. From the 6th millenium BC painted pottery to the Byzantine mosaics, Catalogue of the exhibition, Musée Royal de Mariemont (19.06–15.08.2005) – State Archaeological Museum in Warsaw (30.08–2.10.2005), Bruksela–Warszawa
2002
Waliszewski, T., Ortali Tarazi R. (red.), Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban, Catalogue de l’exposition, Palais de Beiteddine, 7 septembre 2002 – 7 janvier 2003, Warszawa–Bejrut: PCMA, DGA

Artykuły popularnonaukowe, rozdziały w katalogach wystaw:

2012
Waliszewski, T., Chhim et les mosaïques du prêtre Thomas, [w:] M.-A. Haldimann, A.-M. Afeiche, M. Martiniani-Reber (red.), Fascination du Liban. Soixante siècles d’histoire de religions, d’art et d’archéologie, Catalogue de l’exposition, Genève, Musée Rath, 30 novembre 2012–31 mars 2013, Genève: Ginevra, 127–132
2012
Waliszewski, T., Chhim et Jiyeh – de la prosperité au declin, Dossiers d’Archéologie 350
2006
Waliszewski, T., Kolory chrześcijaństwa – mozaiki antycznej Syrii, [w:] Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001–2006, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 108–109
2005
Waliszewski, T., Byzantine basilica from Tell Amarna, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna in Syria. From the 6th millennium BC painted pottery to the Byzantine mosaics, Catalogue of the exhibition, Bruksela–Warszawa, 49–66
2005
Waliszewski, T., The mosaic pavements of the Tell Amarna church, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna in Syria. From the 6th millennium BC painted pottery to the Byzantine mosaics, Catalogue of the exhibition, Bruksela–Warszawa, 67–82
2004
Waliszewski, T., Miasto wykute w skale, Wiedza i Życie, numer specjalny 1/2004, 66–67
2003
Waliszewski, T., Na górach Libanu pracowałem trochę…” czyli o Polakach w kraju cedrów”, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2003
2003
Waliszewski, T., Szhim w Libanie, Kwartalnik Uniwersytetu Warszawskiego, styczeń 2003
2002
Waliszewski, T., Egipt pierwszych faraonów, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2002, 6
2002
Waliszewski, T., Ortali Tarazi, R., Archéologue à Chhim, [w:] T. Waliszewski, R. Ortali Tarazi (red.), Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban, Catalogue de l’exposition, Palais de Beiteddine, 7 septembre 2002 – 7 janvier 2003, Warszawa-Bejrut, 13–17
2002
Waliszewski, T., Le village de Chhim, [w:] T. Waliszewski, R. Ortali Tarazi (red.), Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban, Catalogue de l’exposition, Palais de Beiteddine, 7 septembre 2002 – 7 janvier 2003, Warszawa-Bejrut, 27–47
2002
Waliszewski, T., L'église du prêtre Thomas, , [w:] T. Waliszewski, R. Ortali Tarazi (red.), Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban, Catalogue de l’exposition, Palais de Beiteddine, 7 septembre 2002 – 7 janvier 2003, Warszawa-Bejrut, 80–97
2000
Waliszewski, T., Tajemniczy królewski skarb na wysypisku, National Geographic Magazine, edycja polska, październik 2000, 18–19
2000
Waliszewski, T., Nubijska świątynia nieznanych bogów, National Geographic Magazine, edycja polska, sierpień 2000, 10
2000
Waliszewski, T., Po złocisty jantar dla cesarza Nerona, National Geographic Magazine, edycja polska, sierpień 2000, 24–27
2000
Waliszewski, T., Pogańskie obrzędy dawnych Słowian, National Geographic Magazine, edycja polska, czerwiec 2000, 18–19
2000
Waliszewski, T., Wielki handel nad dziwną rzeką, National Geographic Magazine, edycja polska, maj 2000, 136–140
2000
Waliszewski, T., Po czterdziestu latach w ręce Egipcjan, National Geographic Magazine, edycja polska, kwiecień 2000, 11
2000
Waliszewski, T., Mieszczański skarb z mosiężnego garnka, National Geographic Magazine, edycja polska, kwiecień 2000, 18
2000
Waliszewski, T., Tysiącletni Archanioł ze Starej Dongoli, National Geographic Magazine, edycja polska, luty 2000, 10
2000
Waliszewski, T., Łowcy z epoki lodowcowej, National Geographic Magazine, edycja polska, luty 2000, 16
2000
Waliszewski, T., Emporium handlowe nad Zalewem Estyjskim, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2000, 116–117
2000
Waliszewski, T., Zwycięstwa boga Mitry, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2000, 9
2000
Waliszewski, T., Czy miecze znad Wisły podbiły Rzym?, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2000, 12–13
2000
Waliszewski, T., Rzymska służba zdrowia w komputerze, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2000, 14
1999
Waliszewski, T., Prezbiter Tomasz buduje kościół, Archeologia Żywa, lato 1999, 11–14
1999
Waliszewski, T., Gocka piękność z Masłomęcza, National Geographic Magazine, edycja polska, grudzień 1999, 16
1999
Waliszewski, T., W tysiąclecie zjazdu gnieźnieńskiego, National Geographic Magazine, edycja polska, grudzień 1999, 18–19
1999
Waliszewski, T., Niezwykłe obrzędy pogrzebowe Gotów, National Geographic Magazine, edycja polska, listopad 1999, 22–23
1999
Waliszewski, T., Układanka sprzed półtora tysiąca lat, National Geographic Magazine, edycja polska, październik 1999, 158
1999
Waliszewski, T., Gród Wiślan sprzed tysiąclecia, National Geographic Magazine, edycja polska, październik 1999, 22–23

KONFERENCJE

Organizacja:

2012
8th International Congress of Archaeology of Ancient Near East, Warszawa (Uniwersytet Warszawski); członek Komitetu Organizacyjnego
2011
Kaftun — Towards the publication of the Church and its Wall Paintings, seminarium międzynarodowe, Bejrut (The Netherlands Institute in Beirut); organizator (wspólnie z K. Chmielewskim, ASP)
2010
Palmyra — Queen of the Desert. 50 years of Polish Excavations in Palmyra, konferencja międzynarodowa, Warszawa (Uniwersytet Warszawski); współorganizator (z G. Majcherkiem oraz M. Wagnerem, UW)
2009
Workshop on German and Polish Archaeological Projects in Lebanon, Berlin (Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung); inicjator i współorganizator (z M. van Ess, DAI)
2008
Roman Coastal Settlements of the Southern Levant: Regional and Interregional Assessments w ramach „Meetings Between Cultures in the Ancient Mediterranean — Incontri tra Culture nel Mondo Mediterraneo Antico”, 17th International Congress of Classical Archaeology, Rzym; organizator sesji (wspólnie z K. Galor, Brown University)
2005
Eglise byzantine de Tell Amarna (Syrie) et ses mosaiques, sympozjum w ramach projektu Komisji Europejskiej Kultura 2000, Damaszek; (Direction Générale des Antiquités et des Musées w Damaszku (Syria), wspólnie z partnerami z Université de Liège oraz Hellenic Society for the Protection of Environment and Cultural Heritage); współorganizator (z Ö. Tunca, UL)
2005
Local Hellenistic and Roman Pottery in Lebanon, warsztaty, Bejrut; (Institut Français du Proche-Orient); inicjator i współorganizator (z P.-L. Gatierem oraz P. Reynoldsem)
2003
Szhim 1996–2002 (Liban). Wstępna ocena wyników badań, seminarium międzynarodowe, Warszawa (Muzeum Narodowe w Warszawie – Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego); organizator
2000
konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Wiknie; współorganizator
2000
Palestyna w badaniach historyków, archeologów i orientalistów, sympozjum, Warszawa (Instytut Historii oraz Instytut Archeologii UW), współorganizator (z Ł. Niesiołowskim-Spano, IH UW)

Czynny udział:
(wybrane konferencje)

2013
18th International Congress of Classical Archaeology, Merida
Referat: “Parallel lives of Chhîm and Jiyeh (Porphyreon). Between the town and countryside in the hinterland of late antique Sidon”
2013
konferencja międzynarodowa: La Phénicie hellénistique. Nouvelles configurations politiques, territoriales, économiques et culturelles, Tuluza
Referat: “Jiyeh (Porphyreon) – vers le modele d’un établissement phénicien de la periode perso-héllenistique et romaine”
2012
8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warszawa
Referat: “Travelling through the Ages in the hinterland of Sidon – a case study from Chhîm and Jiyeh (Porphyreon)”
2009
III International Congress of the International Lychnological Association (ILA), Heidelberg
Referat: “Early Byzantine and Early Islamic ovoid lamps from Jiyeh (Porphyreon) and Chhîm (southern Lebanon). Some remarks on the local lamp production in the chora of Sidon”

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Basel; 2009-2013 członek Rady Fundacji
 • Association Alumni, U.S. State Department Exchange Programs, Warszawa; członek od 2006
 • Orient & Méditerranée, UMR 8167 en Sciences historiques, philologiques et religieuses, section Monde byzantin (Centre National de la Recherche Scientifique, l’Université Paris 4-Sorbonne, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Ecole pratique des hautes études); członek stowarzyszony od 2014

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

 • Wystawa: “Couleurs de chretienté – mosaiques de la Syrie antique” w Musee Royal de Mariemont (Belgia), 2005 rok
 • Wystawa: „Chhim. 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban”, w Beiteddine Palace Museum (Liban), 2002–2003 rok