home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Michał Kazimierz Gawlikowski

tytuł:
profesor
stanowisko:
profesor
email:
m.gawlikowski(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 28

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • archeologia Syrii w okresie rzymskim, bizantyjskim i arabskim
 • kultura Palmyry
 • epigrafika aramejska
 • handel międzynarodowy w basenie Morza Śródziemnego i Czerwonego

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

1995
profesor zwyczajny
1987
profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Warszawski)
1972
habilitacja na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
1969
rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego: "Palmyreńskie pomniki grobowe”
1966-1969
doktorant UW
1963
mgr
1958–1963
Studia w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Stanowiska i funkcje:

2015–2017
profesor w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: Grant NCN (Harmonia 6, UMO-2014/14/M/HS3/00795): „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim”; kierownik grantu
2000
profesor wizytujący w Ecole Normale Supérieure, Paryż
1991–2005
dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
1994/95
visiting member, Institute for Advanced Study, Princeton
1981–1991
zastępca kierownika Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
1989–1991
dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
1987–1989
vice dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
1985–1986
wykładowca w Ecole du Louvre
1984–1986
profesor wizytujący w Université Lumière Lyon II
1975
docent Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Archeologii Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
1970/71
staż we Francuskim Instytucie Archeologii (Bejrut)
1965–1966
stypendysta rządu egipskiego
1969
adiunkt Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
od 1976
seminarium na Uniwersytecie Warszawskim: 61 magistrantów, promotor 14 doktorów, autor 17 recenzji doktorskich, 5 habilitacyjnych, 4 profesorskich

Wybrane projekty badawcze (kierownik wykopalisk):

1973–2011
Palmyra (Syria)
1998–2009
Hawarte (Syria)
1990
Hatra (Irak)
1982–1984
Dżerasz (Jordania)
1979–1981
Bidżan (Irak)

Stypendia, granty, nagrody (wybór):

2014
Grant NCN Harmonia 6 (UMO-2014/14/M/HS3/00795): „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim”; kierownik projektu
2003
Krzyż Kawalerski Polonia Restituta
1990
Złoty Krzyż Zasługi

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Książki:

1997
Gawlikowski, M., As'ad, Kh., The Inscriptions in the Museum of Palmyra, Warszawa: PCMA
1985
Gawlikowski, M., Starcky, J., Palmyre, Paryż: Librairie d'Amérique et d’Orient
1984
Gawlikowski, M., Les principia de Dioclétien («Temple des Enseignes»), Warszawa: PWN
1976
Gawlikowski, M., Sztuka Syrii, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
1974
Gawlikowski, M., Recueil d'inscriptions palmyréniennes provenant de fouilles syriennes et polonaises récentes à Palmyre, Extrait des mémoires présentés par les divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 16, Paryż: Klincksieck
1972
Gawlikowski, M., Le temple palmyrénien. Etude d’épigraphie et de topographie historique, Palmyre VI, Warszawa: PWN
1970
Gawlikowski, M., Monuments funéraires de Palmyre, Warszawa: PWN

Rozdziały w książkach:

2010
Gawlikowski, M., Odainat of Palmyra between Rome and Persia, [w:] E. Dąbrowa, M. Dzielska et alii (red.), Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 467–479
2008
Gawlikowski, M., Beyond the colonnades. The housing architecture in Palmyra, [w:] C. Galor, T. Waliszewski (red.), From Antioch to Alexandria. Recent Studies in Domestic Architecture, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 79–93
2008
Gawlikowski, M., The statues of the sanctuary of Allat in Palmyra, [w:] Y.Z. Eliav, E.A. Friedland, Sh. Herbert (red.), The Sculptural Environment of the Roman Near East. Reflections on Culture, Ideology, and Power, Leuven–Dudley MA: Peeters, 397–411
1997
Gawlikowski, M., The Syrian Desert under the Romans, [w:] S. Alcock (red.), The Early Roman Empire and the East, Oxford, 37–54
1990
Gawlikowski, M., Les dieux de Palmyre, [w:] W. Haase (red.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II, Principat 18/4, Berlin–New York: De Gruyter, 2605–2658

Artykuł naukowy:

2012
Gawlikowski, M., As'ad, Kh., Yon, J.-B., Aramaic inscriptions in the Palmyra Museum. New acquisitions, Syria 89, 163–184
2010
Gawlikowski, M., Żuchowska, M., La mosaïque de Bellérophon, Studia Palmyreńskie 11, 9–42
2007 (2008)
Gawlikowski, M., The mithraeum at Hawarte and its paintings, JRA 20, 337–361
1986/1987
Gawlikowski, M., As'ad, Kh., New honorific inscriptions from the Great Colonnade of Palmyra, AAAS 36/37

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (1985)
 • członek honorowy Instytutu Studiów Grecko-Orientalnych i Afrykańskich (2003)
 • członek korespondent Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2004)
 • członek ekipy CNRS Orient et Méditerranée UMR 8167 (Laboratoire des études sémitiques anciennes), Paryż
 • przedstawiciel Polski w Komitecie Redakcyjnym Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) w Bazylei, do 2009
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW: 1993–2000
 • przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN: 1995–2000
 • członek komitetów redakcyjnych pism Syria (Paryż), Berytus (Bejrut)
 • inicjator i redaktor rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean (1990–2008)
 • redaktor naczelny czasopisma Studia Palmyreńskie