home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Marta Mierzejewska

tytuł:
mgr
stanowisko:
specjalista naukowo-techniczny
email:
mmierzejewska(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 28

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • technologia i produkcja ceramiki
  • ceramika islamska z obszaru Syrii, Iraku i Zatoki Perskiej
  • handel morski w Zatoce Perskiej w okresie islamskim
  • osadnictwo wczesnoislamskie w Dolinie Eufratu

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

2007 – 2010
Studia licencjackie w Zakładzie Wschodu Starożytnego, na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: asyriologia. Temat pracy licencjackiej: „Bogowie „Igigu i Anunna(ku) w Mezopotamii”
2007 – 2009
Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: archeologia Bliskiego Wschodu. Temat pracy magisterskiej: „Misy abbasydzkie z Bidżanu (Irak)”
2003 – 2007
Studia licencjackie w Instytucie Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Specjalizacja: Archeologia Bliskiego Wschodu, Temat pracy licencjackiej: „Przedstawienia zwierząt na ceramice Niniwa 5 i Ceramice Szkarłatnej”

Stanowiska i funkcje:

od 2010
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW,
zakres obowiązków: asystentka Dyrektora, Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji (LABI), bieżąca działalność biura w Warszawie, prowadzenie spraw Stypendystów PCMA, administracja strony internetowej na portalu społecznościowym Facebook, edycja treści Wydarzeń na stronie internetowej PCMA
2009
Wolters Kluwer Polska – Assistant Product Manager (Segment Zdrowie & Edukacja) odpowiedzialna za marketing i organizację szkoleń dla nauczycieli i personelu medycznego
2008
staż studencki w Zakładzie Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; opiekun stażu prof. P. Bieliński

Projekty badawcze:

2013, 2015, 2016
Fajlaka, Archaeological Research Project (Kuwejt); jako ceramolog
2010
polsko-kuwejcka misja archeologiczna w północnym Kuwejcie, stanowisko Bahra 1; jako archeolog
2005-2009
polsko-syryjska misja archeologiczna w Tell Arbid (Syria); jako archeolog, rysowniczka, asystetka ceramologa

Inne doświadczenia archeologiczne:

2004, 2005
wykopaliska w Truszkach Zalesiu, Polska; praktyki studenckie

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Rodział w książce:

w druku
Mierzejewska, M., Kharaib el-Desht: The ceramologist's perspective [w:} A. Pieńkowska (red.), Preliminary Results of Five Seasons of Joint Kuwaiti-Polish Excavations at Kharaib Desht (2012–2016)

Artykuły naukowe:

2016
Mierzejewska, M., Some remarks on the stone vessels from the Islamic layers on Bijan Island, PAM 25/1, 799-808
2015
Mierzejewska, M., APPENDIX: Kharaib El-Desht 2013: The Pottery. Preliminary Report, PAM 24/1, 571-578
2014
Mierzejewska, M., Abbasid basins from Bijan Island, PAM 23/1, 643–662

Inne:

2016
I. Zych, we współpracy z M. Mierzejewską, Ł. Rutkowskim, A. Szymczak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Raport Roczny 2015, Warszawa: PCMA
2016
Mierzejewska, M., Pottery and small finds [w:] A. Pieńkowska, Preliminary Results of the Third Season of the Joint Kuwaiti-Polish Excavations at Kharaib Desht (2016), 30–44 [raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności]
2015
Mierzejewska, M., Pottery and Small Finds [w:] A. Pieńkowska (red.), Kuwaiti – Polish Archaeological Mission in Kuwait Failaka Archeological Research Project – comparative study of the settlement patterns on Failaka Island. Investigations of Kharaib el-Desht Settlement Complex. Final Report [raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności]
2013
Mierzejewska, M., Pottery and Small Finds from Kharaib el-Desht [w:] A. Pieńkowska (red.), Kuwaiti – Polish Archaeological Mission in Kuwait. Archeological Research Project – comparative study of the settlement patterns on Failaka Island. Final Progress Report Season 2013 [raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności]

Konferencje:

2016
Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: „Późnoislamska ceramika z Kharaib el-Desht (Kuwejt) – wstępna analiza i perspektywy badawcze”
Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research (Nitra, 4–6 października 2016)
Referat: „Pottery, fishermen and the Gulf trade. Preliminary results of four seasons of Kuwaiti–Polish excavations on Failaka Island”
Seminarium PCMA: „Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w rejonie Zatoki Perskiej (w Kuwejcie i Omanie). Przegląd dotychczasowych projektów oraz nowe wyzwania badawcze” (Warszawa, 29 września 2016)
Referat: „Rybacy i ich garnki. Wstępne wyniki badań ceramologicznych Kuwejcko–Polskiej Misji Archeologicznej na Fajlace”

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

  • przygotowywanie informacji do działu „Wydarzenia” na stronie internetowej Centrum
  • administracja strony internetowej na portalu społecznościowym Facebook
  • 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (2016) – obsługa stanowiska Centrum z atrakcjami dla najmłodszych
  • Piknik rodzinny Odkryj UW! z okazji 200-lecia UW (2016) – stoisko Centrum, warsztat ceramologa: prezentacja pracy z ceramiką

POLECANE LINKI