home page
wersja polska
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
modified
10-10-2017

Mahmoud El-Tayeb

tytuł:
dr hab.
stanowisko:
adiunkt
email:
mahmoudeltayeb(at)hotmail.com
telefon:
+48 22 55 313 28

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • archeologia Sudanu
  • okres kermański, meroicki i postmeroicki
  • ceramika i zwyczaje pogrzebowe z wyżej wymienionych okresów

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

2013
Rozprawa habilitacyjna: Burial Traditions in Nubian Early Makuria, [=African Reports Monograph Series 1], Gdańsk: Muzeum Archeologiczne
1990–1995
Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii UW. Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem prof. W. Godlewskiego: “Genesis of the Makurian Culture, in the Light of Archaeological Sources”
1976–1982
praca magisterska w Instytucie Archeologii UW: “History of Excavations in the Sudanese Nubia, from A to X-Group Period”
1975–1976
Kurs języka polskiego w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego

Stanowiska i funkcje:

od 2009
adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
1997–1998
wykłady na studiach podyplomowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
1997–1999
starszy kustosz w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku
1998–2009
wykładowca w Instytucie Archeologii UW
1993–1997
asystent w Instytucie Archeologii UW
1983–1990
pracownik sekcji badań terenowych w Sudan Antiquities Service

Projekty badawcze:

od 2004
Early Makuria Research Project, Sudan (projekt PCMA)
2000–2013
survey w prowincji Charrub, Liban – podprojekt w ramach projektu „Wykopaliska w Libanie” pod kierownictwem dr. hab. Tomasza Waliszewskiego; (projekt PCMA)

Uczestnictwo w projektach:

1996–2012
udział w badaniach powierzchniowych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie czwartej katarakty nilowej oraz badania wykopaliskowe w świątyni w Awlib koło miejscowości Kabushija
2000–2009
udział w badaniach polsko-libańskiej misji archeologicznej w Chhim; kierownik podprojektu „Archeologiczny rekonesans w prowincji Kharroub”
2005–2006
współkierownik misji archeologicznej w Sudanie z ramienia Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – rekonesans archeologiczny w górach Noba i na lewym brzegu Nilu, pomiędzy El-Debba i Merowe
2004
założyciel i współkierownik Early Makuria Research Project, powstałego w wyniku współpracy pomiędzy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW a sudańską Służbą Starożytności; celem projektu jest rozwój badań archeologicznych nad tym okresem w rejonie pomiędzy trzecią a czwartą kataraktą na Nilu
1998–2003
członek misji archeologicznej SDRP (Southern Dongola Reach Project) prof. B. Żurawskiego
1983–1990
kierownik misji w El-Ahamda (na płn. od Chartumu), El-Sabiel „Soba East” oraz El-Ghaddar (koło Starej Dongoli); jako inspektor sudańskiej Służby Starożytności uczestnik wielu misji zagranicznych pracujących w Sudanie

Inne

Organizacja kursów i wykładów

2005—2014
organizacja wykładów na temat wykopalisk w El-Zuma dla tudentów i pracowników Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Karima i dla studentów i pracowników Wydziału Historii Uniwersytetu Chartumskiego
2004–2012
organizacja trzech sezonów badań terenowych na cmentarzysku w El-Zuma: zkolenie studentów archeologii z Polski i Sudanu w ramach Early Makuria Research Project (Sudan)
2002
organizacja dwumiesięcznego kursu ceramologicznego dla pracowników udańskiej Służby Starożytności w Chartumie
1999–2009
udział w szkoleniu z badań terenowych dla polskich, libańskich i francuskich studentów archeologii w trakcie badań wykopaliskowych polsko-libańskiej misji archeologicznej w Chhim i Jiyeh (Liban)
1998–2003
organizacja szkoleń dla polskich studentów archeologii podczas 10 sezonów badań terenowych prowadzonych w Sudanie w ramach Southern Dongola Reach Survey Project

STYPENDIA, GRANTY, NAGRODY:

od 2014
grant Nubian Archaeological Development Organization (Qatar–Sudan)
2011
grant Sudan Archaeological Research na dofinansowanie badań w El-Zuma
1998
grant M. Schiff Gorgini Foundation na publikację pracy doktorskiej
1998
miesięczny grant Działu Egiptologii Muzeum Brytyjskiego
1990–1995
stypendium doktoranckie rządu polskiego

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Książki:

2013
El-Tayeb, M., Burial Traditions in Nubian Early Makuria, [=African Reports Monograph Series 1], Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
2002
El-Tayeb, M., Genesis of the Makurian culture in the light of archaeological sources, CRIPEL Supp. 6, Lille

Artykuły naukowe:

2014
El-Tayeb, M., Klimaszewska-Drabot, E., El-Zuma excavations. Pottery assemblage from the first season 2004–2005, GAMAR 11, 9–16
2014
El-Tayeb, M., Juszczyk-Futkowska, K., Czyżewska, E., El-Zuma 2011: The fourth season of excavations on the site. Preliminary Report 2011, PAM 23/1, 357–374
2012
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Multi-cultural site at El-Gabarna,[w:] Proceedings of the Third International Conference on the Archaeology of the Fourth Nile Cataract, University of Cologne, 13–14 July 2006 [=Africa prehistoric 22], Kolonia: Heinrich-Barth-Institut, 51–62
2012
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., A Napatan settlement in Wadi Umm Rahau, [w:] Proceedings of the Third International Conference on the Archaeology of the Fourth Nile Cataract, University of Cologne, 13–14 July 2006 [=Africa prehistoric 22], Kolonia: Heinrich-Barth-Institut, 63–76
2011
El-Tayeb, M., Czyżewska, E., Early Makuria Research Project. El-Zuma excavation. The third season Jan-Feb. 2009, Sudan & Nubia 15, 108–118
2011
El-Tayeb, M., A new type of mound grave. Graves with tunnels, [w:] V. Rondot, F. Alpi, F. Villeneuve (red.), La pioche et la plume. Autour du Soudan, du Liban et de la Jordanie. Hommages archéologiques à Patrice Lenoble, Paris: PUPS, 445–464
2010
El-Tayeb, M., “A new type of mound burials” continued. “Graves with tunnels”, GAMAR 6, 93–108
2010
El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Excavation at El-Zuma, second season 2007, [w:] Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) [=PAM Supplement series 2.2/1–2], 205–216
2010
El-Tayeb, M., Kirwan memorial lectures. The Post-Meroitic from Kirwan to present, Sudan & Nubia 14, 2–14
2010
El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Excavation at El-Zuma. Preliminary report on the second season, 2007, PAM 19, 467–479
2009
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Old Kushites and the 4th Cataract region, [w:] J. Popielska-Grzybowska, O. Białostocka (red.), Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists, Egypt 2004: Perspectives of Research, Warsaw 12–14 May 2004, Warsaw: Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora
2008
El-Tayeb, M., Wicenciak, U., Section C – Jiyeh, 2005 season, [w:] T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary report on 1997 and 2003– 2005 seasons, BAAL 10 (2006), 5–85
2007
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Excavation at the Kassinger Bahri cemetery sites HP45 and HP47, GAMAR 5, 9–36
2007
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Pottery analysis report: sites HP45 and HP47, GAMAR 5, 37–50
2007
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Meroitic burial traditions in the Fourth Cataract region, Meroitica 23, 11–25
2006–2007
El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Test excavation in El-Zuma cemetery, [w:] B. Gratien (red.), Mélanges offerts à Francis Geus [=CRIPEL 26], Lille: Université Charles de Gaulle–Lille 3, 71–85
2006–2007
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Old Kush II burials in the Fourth Cataract region, [w:] B. Gratien (red.), Mélanges offerts à Francis Geus [=CRIPEL 26], Lille: Université Charles de Gaulle–Lille 3, 205–218
2005
El-Tayeb, M., Kołosowska, E.,, A cemetery site near El-Argub in the Fourth Cataract region: second season of test excavations, GAMAR 3, 131–144
2005
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., The Awlib Temple Complex: Kom B and its pottery assemblage, GAMAR 3, 145–158
2005
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Burial traditions on the right bank of the Nile in the Fourth Cataract region, GAMAR 4, 51–74
2005
El-Tayeb, M., Wicenciak, U., Region dongolański — kolebka cywilizacji nubijskiej, [w:] M. Ząbek (red.), Wokół IV katarakty. Społeczeństwo wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 77–94
2005
El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Excavations at El-Zuma – preliminary report, PAM 16, 389–399
2005
El-Tayeb, M., Domżalski, K., Wicenciak, U., Waliszewski, T., Late Hellenistic and Early Roman pottery production centre at Jiyeh. Rescue excavations, 2004, PAM 16, 428–439
2003
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Pottery from the Fourth Cataract region (Sudan), GAMAR 2, 116–126
2003
Kołosowska, El-Tayeb, M., E., Paner, H., Old Kush in the 4th Cataract region, Sudan & Nubia 7, 21–25
2003
Excavation at Hammur-Abassyia, [w:] B. Żurawski (red.), Survey and Excavation Between Old Dongola and Ez-Zuma [=Nubia II, Southern Dongola Reach Survey I], Warszawa: ZAŚ PAN, Neriton, 130–139
2003
El-Tayeb, M., Philips, J. The pottery assemblage from the Hammur-Abassyia tumulus field, [w:] B. Żurawski (red.), Survey and Excavation Between Old Dongola and Ez-Zuma [=Nubia II, Southern Dongola Reach Survey I], 458–462
2003
El-Tayeb, M., Domżalski, K., Wicenciak, U., Waliszewski, T., Preliminary report on a salvage campaign at Jiyeh, 2004: The pottery production area, Światowit 5 (XLVI) Fasc. A, 129–134
2003
El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Test excavation at a cemetery site near El-Argub in the Fourth Cataract region, GAMAR 2, 127–133
2002
El-Tayeb, M., Daszkiewicz, M., Bobryk, E., Kołosowska, E., Schneider, G., Composition and technology of pottery from Neolithic to Christian periods, from Jebel Ghaddar and Karima Abu-Hamed region, [w:] Archeologie Du Nil Moyen 9, 65–87
2002
Archaeological reconnaissance in Iqlim el-Kharoub. Preliminary report, [w:] T. Waliszewski et alii, Village romaine et byzantin a Chhim-Marjiyat. Rapport preliminaire (1996–2002), BAAL 6, 10–11
1999
El-Tayeb, M., Burial customs of Post-Meroitic Makuria, [w:] D. Welsby (red.), British Museum Occasional Papers 131, 219–222
1999
El-Tayeb, M., Neolithic sites on the White Nile, [w:] L. Krzyżaniak, K. Kroeper, M. Kobusiewicz (red.), Interregional Contacts in the Late Prehistory of Northeastern Africa [=Studies in African Archaeology 5],
Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 377–380
1999
El-Tayeb, M., Rescue excavation at El-Sabiel, Soba West, [w:] S. Wenig (red.), Studien zum antiken Sudan. Akten der 7. Internationalen Tagung fur meroitische Forschungen von 14 bis 19 September 1992 in Gosen bei Berlin [=Meroitica 15], Wiesbaden: Harrassowitz, 604–615
1998
El-Tayeb, M., The Fourth Cataract Archaeological Survey Project, Kareima-Abu Hamed Section. Comments
on the ceramic assemblage of the first season (1996), Sudan & Nubia 2, 35–41
1998
El-Tayeb, M., Burial customs of Post-Meroitic Makuria, GAMAR 1, 49–52
1994
El-Tayeb, M., Excavation at El-Ghaddar–Old Dongola, [w:] Ch. Bonnet (red.), Études Nubiennes II. Conférence de Genève. Actes du VIIe Congrès international d’études nubiennes, 3 – 8 septembre 1990, Genewa, 65–79 Żurawski, B., El-Tayeb, M., The Christian Cemetery of Jebel Ghaddar North, Nubica III/1, 297–317
1991
El-Tayeb, M., Bonnet, Ch., A Meroitic tomb from the cemetery of the ancient town, [w:] Kerma (Soudan) 39, Genewa, 29–34
1987
El-Tayeb, M., Sculptured relief from Al-Hasa, Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 17:1/2

Inne:

Tłumaczenia na arabski:

2013
From Byzantine Mosaics to Medieval Paintings. Seventeen years of Polish-Lebanese cooperation in archeology and conservation 1996–2013 , Bejrut: Ambasada RP w Bejrucie
2013
W. Godlewski, Dongola – Ancient Tungul. Archaeological Guide [=PCMA Archaeological Guides] (streszczenie historii Starej Dongoli)
2007
(Translated in co-operation with Awad Gabir Bashir) 70 Years of Polish Archaeology in Egypt. Catalogue prepared by the Polish Centre for Mediterranean Archaeology 2005 H. Paner (red.) with contribution by Awad Gabir Bashir, Gdańsk Archaeological Museum’s Mission to Sudan, Ten Years of Cooperation. A Catalogue of an Exhibition held in Khartoum National Museum, (prepared by Gdansk Archaeological Museum), Gdańsk2002 T. Waliszewski, R. Ortali-Tarazi (red.), CHHIM 2000 ans d’historie au coeur d’un village antique du Liban. A catalogue of an exhibition held in Beitedtine Museum, Warszawa–Bejrut
2001
L. Krzyżaniak (red.), Saving the Sudan’s Ancient Cultural Heritage. Forty Years of Cooperation between Sudan and Poland in the field of Archaeology. A Catalogue of an Exhibition held in Khartoum National Museum, prepared by Poznań Archaeological Museum, Poznań

KONFERENCJE:

2015 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Early Makuria Research project, El-Zuma Excavations, Season January–March 2015”
2015 Desert International Conference, Münster, Niemcy
Referat: „Bayuda Desert from Late Antique to Present Time”
2015 22 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referaty: (z K. Juchniewiczem): „Early Makuria Research Project, El-Zuma Excavations, Season January –March 2015”
(z Z. Kowarską): „Excavations at El-Detti Cemetery. Season 2015”
2014 21 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Early Makuria Research project, El-Zuma Excavations, the Seventh Season, January–March 2014”
2014 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z R. Mahlerem, E. Skowrońską): „Wykopaliska w El-Zuma, sezon 2014”
2013 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Wynik badań archeologicznych w Zumie, 5 sezon, 2013”
2013 Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: (z R. Mahlerem) "Program M to M, Sezon 2013"
2012 19 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat (z E. Skowrońską) “Early Makuria Research project, El-Zuma excavations, the fifth season February-March 2012”
2011 18 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: “Early Makuria Research project, El-Zuma excavations, the fourth season January-February 2011”
2011 Scientific symposium on the occasion of the 50th anniversary of the Polish Sudanese cooperation in the field of Archaeology, Chartum
Referat: “Results of Four Seasons of Excavations at El-Zuma” Referat: “The Fourth Cataract Salvage Campaign, Meroitic transition in the Fourth Cataract Region”
2010 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z E. Kołosowską i Z. Borcowskim): „El-Kassinger cemetery”
2010 17 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk, Gniew
Referat (z E. Kołosowską i Z. Borcowskim): „El-Kassinger cemetery” Referat (z E. Czyżewską i E. Klimaszewską-Drabot) “Wyposażenie grobowców z El-Zuma”
2008 14 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “The results of the fieldwork, season January-March 2008”
2008 The 11th International Conference for Meroitic Studies, Wiedeń
Referat: “Early Makuria Research Project. Second season of excavations at El-Zuma cemetery” Referat (z E. Kołosowską): “The transfer from Meroitic to Post-Meroitic in the 4th Cataract region”
2006 Third International Conference Concerning Rescue Excavations in the Fourth Cataract Region, Kolonia
Referat (z E. Kołosowską):“Multi-cultural site at El-Gabarna”
2006 The 11th International Conference for Nubian Studies, Warszawa
Referat: “Excavation at El-Zuma season 2005” Referat (z E. Kołosowską): “Napatan settlement in Wadi Umm Rahu, Fourth Cataract region”
2005 11 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “Burial tradition in the 4th Cataract region, an overview”
2005 Second International Conference Concerning Rescue Excavation in the 4th Cataract region, Berlin
Referat (z E. Kołosowską): “Meroitic burial traditions in the 4th Cataract region”
2004 Second Conference for Young Egyptologists in Eastern Europe, Warszawa
Referat: “Old Kushites in the 4the Cataract region”
2004 10 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “Report on Gdańsk Archaeological Museum Expedition in the 4th Cataract region, season January-March 2004”
2003 Seminar on Chhim Excavations in Lebanon, Warszawa
Referat: “Archaeological reconnaissance in the Kharroub Province”
2004 First International Conference Concerning Rescue Excavation in the 4th Cataract Region, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “Mortal tradition in the 4th Cataract region”
2002 Southern Dongola Reach Survey symposium on Banganarti excavations, Warszawa
Referat: “Comments on the Early Makuria burials at Hammur-Abbassiya”
2000 7 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “The results of fieldwork, season 2000”
1999 6 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “Comments on the ceramic assemblage of the 4th Cataract region”
1998 Sudan Archaeological Research Society’s Symposium on the Latest Fieldwork Researches,
Cambridge Referat: “Recent archaeological survey in Southern Dongola Reach”
1998 5 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat: “Uncommon type of Early Makurian burials”
1998 The 9th International Conference for Nubian Studies, Boston
Referat: “Test excavations at Hammur-Abasya, near Old Dongola”
1997 4 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z Ghalią Gar El-Nabi) “Meroitic cemetery at Al-Ahamda, north of Khartoum”
1997 Third Academic Conference Orbis Aethiopicus, Gniew
Referat: “Ethnic composition of the Meroitic State on the eve of Ezana conquest.”
1996 3 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat: “On the Makurian Culture”
1996 The 8th International Conference for Meroitic Studies, Londyn
Referat: “Burial traditions of the Post-Meroitic Makuria”
1994 The 8th International Conference for Nubian Studies, Lille
Referat: “Some remarks on the Post-Meroitic pottery of Upper Nubia”
1994 1 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gniew
Referat: “Late and Post-Meroitic periods in Upper Nubia”
1992 International Symposium in the Prehistory of North-East Africa, Dymaczewo
Referat: “Neolithic sites on the White Nile”
1992 The 7th International Conference for Meroitic Studies, Berlin
Referat: “Rescue excavations at El-Sabiel, Soba West”
1990 The 7th International Conference for Nubian Studies, Genewa
Referat: “Excavation at Jebel Ghaddar, Old Dongola”
1989 Sudanese Ceramic Weekend, Genewa
Referat: “Neolithic pottery from El-Kawa on the White Nile”

Członkostwo w organizacjach naukowych:

  • International Society for Nubian Studies
  • Sudan Archaeological Research Society
  • Society for Africanist Archaeologists
  • Sudanese Archaeological Society

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

  • Wykłady na temat wykopalisk dla mieszkańców Zumy
  • Wywiady dla sudańskiej prasy i radia