home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Łukasz Rutkowski

tytuł:
dr
stanowisko:
adiunkt
email:
luka.rutkowski(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 28

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, epoka brązu, Syro-Mezopotamia
  • archeologia Zatoki Perskiej/Arabskiej, architektura sepulkralna, tumulusy, tolosy, cmentarzyska
  • problematyka zmierzchu wczesnej epoki okresu brązu, ceramika postakadyjska
  • problematyka militarna w świecie starożytnego Bliskiego Wschodu, wojskowość, artefakty broni i inne zabytki metalowe
  • problematyka zróżnicowania etnicznego społeczeństw starożytnego Bliskiego Wschodu

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

2007
rozprawa doktorska w Instytucie Archeologii UW pod kierunkiem prof. Piotra Bielińskiego: „Górna Mezopotamia na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. Analiza postakadyjskiego materiału ceramicznego z Tell Arbid”
1998-2002
studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW
1997
praca magisterska w Instytucie Archeologii UW: „Wojskowość w okresie starobabilońskim”

Stanowiska i funkcje:

od 2007
adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
1998, 2003–2007
zatrudniony w Instytucie Archeologii UW na stanowisku inżynieryjno-technicznym

Projekty badawcze:

2015
udział w pierwszym sezonie badań w rejonie Qumayrah w Omanie; jako archeolog
2014
udział w badaniach na stanowisku osadniczym Bahra 1 w Kuwejcie; jako archeolog
2010-2012
kierownik trzech sezonów polowych w ramach projektów: Tumuli graves and other stone structures oraz Archaeological survey, Al-Subiyah (Kuwejt)
2007-2009
udział w pierwszych trzech sezonach badań w rejonie Al-Subiyah (Kuwejt); jako archeolog
2007–2010
koordynator grupy tematycznej: „zabytki metalowe” w międzynarodowym projekcie badawczym Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean (ARCANE), Tigridian Region Group
1997–2010
badania archeologiczne na Tell Arbid (Syria); udział w 15 sezonach wykopaliskowych, jako archeolog-dokumentalista, od 1999 kierownik sektora wykopaliskowego, w latach 2008–2010 udział podwójny, także z misją UAM

Inne doświadczenia archeologiczne:

1999–2000
badania archeologiczne na Tell Qaramel (Syria); jako kierownik sektora wykopaliskowego
1996
badania archeologiczne na Tell Shioukh Fauqani (Syria); jako dokumentalista

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Książki:

w druku
Rutkowski, Ł. et alii, Tumuli and Other Stone Structures on the North Coast of Kuwait Bay (Al-Subiyah 2007–2012)

Rozdział w książce:

w druku
Rutkowski, Ł., Metals in the Tigridian Region [w:] Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean. Tigridian Region [=ARCANE 5], Turnhout: Brepols
2012
Rutkowski, Ł., Heliopolis czy Suza? Problem rozbieżności w treści inskrypcji dedykacyjnej na posągu Dariusza Wielkiego [w:] J. Olko (red.), Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, Warszawa: Trio, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, 139–152
2011
Rutkowski, Ł., Tumuli graves and other stone structures [w:] Ł. Rutkowski (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warsaw: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait; PCMA UW, 10–17
2011
Rutkowski, Ł., Tumuli graves — beads and other mortuary gifts [w:] Ł. Rutkowski (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warsaw: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait; PCMA UW, 19–23
2009
Rutkowski, Ł., Mezopotamia w III tys. p.n.e. [w:] A. Smogorzewska (red.), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 76–107
2009
Rutkowski, Ł., Sumerowie i Akadowie. Współczesny spór o naturę kontaktów dwóch starożytnych ludów [w:] Ł. Grützmacher (red.), Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, Warszawa, 49–62
2007
Rutkowski, Ł., Ceramika okresu Ur III [w:] D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 83–97
2007
Rutkowski, Ł., „Jadowite węże z gór”, „wściekłe psy”, „ludzie o powabie małpy” – obraz wroga w świadomości mieszkańców Sumero-Akadu” [w:] J. Olko, P. Prządka-Giersz (red)., Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach, Warszawa, 41–55
2007
Rutkowski, Ł., Problematyka militarna w państwie Ur III [w:] D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 17–27

Artykuł naukowy:

2014
Rutkowski, Ł., Tumulus burial field on the north coast of Kuwait Bay. Preliminary excavation report on the spring season in 2011, PAM 23/1, 431–461
2013
Rutkowski, Ł., Archaeological survey in the eastern As-Sabbiya (north coast of Kuwait Bay), seasons 2009–2010, PAM 22, 479–492
2013
Rutkowski, Ł., Tumuli graves and desert wells in the As-Sabbiya. Preliminary excavation report on the spring season in 2010, PAM 22, 493–517
2003
Rutkowski, Ł., Some remarks on the use of duckbill fenestrated axes in the Middle Bronze Near East, Światowit 4, fasc. A (2002), Warszawa, 157–160

Redakcja naukowa:

2011
Rutkowski, Ł., Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warszawa: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait, PCMA UW

KONFERENCJE

Organizacja:

2013
Warsztaty: “From the Red Sea to the Gulf”, Warszawa

Wystąpienia:

2013
Warsztaty: “From the Red Sea to the Gulf”, Warszawa. Referat: “Investigations of an ancient tumulus-cemetery on the north coast of Kuwait Bay”
2012
8. International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa; warsztat: “Seven Generations Since the Fall of Akkad”. Referat: “Late 3rd millennium BC painted pottery”
2009
ARCANE Project – Ii Workshop Regional Group RG09, Wenecja. Referat: “The Eski Mosul sites excavated by the Japanese team: Jikan, Fisna, Thuwaij, Jessary”
2006
ARCANE Project – I Workshop Regional Group RG 09 Group Meeting, Warszawa. Referat: “Metals from the Tigridian region”
2004
4. International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Berlin. Poster: “Post-Akkadian pottery from Tell Arbid”

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

  • - zaangażowany w organizowane przez CAŚ wystawy tematyczne i okolicznościowe, w szczególności udział przy realizacji wystawy: Szkoła aleksandryjska. Polskie badania na Kom El-Dikka 1960–2011
  • - Newsletter PCMA, teksty o badaniach nad cmentarzyskiem tumulusowym w północnym Kuwejcie

POLECANE LINKI