home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Iwona Liliana Zych

tytuł:
mgr
stanowisko:
zastępca dyrektora; redaktor naczelna rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean
email:
i.zych(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 28

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • zwyczaje pogrzebowe i nekropole w basenie Morza Śródziemnego w okresie grecko-rzymskim
 • zabytki drewniane z Egiptu grecko-rzymskiego — interpretacja funkcji, kwestie warsztatu i aspekty społeczno-ekonomiczne użytkowania
 • gliniane lampy oliwne hellenistyczne i rzymskie (studia nad pochodzeniem oraz aspektami społeczno-ekonomicznymi użytkowania)
 • rekonstrukcja zagospodarowania przestrzennego i urbanistycznego hellenistycznego i rzymskiego portu w Berenike nad Morzem Czerwonym

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

1986
praca magisterska w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy: „Zwyczaje pogrzebowe na Cyprze w okresie rzymskim”

Stanowiska i funkcje:

od 1997
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelna rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean; od 2015 r. zastępca dyrektora
1997-2004
główny tłumacz i kierownik działu tłumaczeń w firmie CASE Consumer Enquiry and Market Research
1997
kierownik działu promocji w Teatrze RAMPA w Warszawie; dyrektor wykonawczy Festiwalu Muzyki Hiszpańskiej „La Fiesta”
1992-1996
senior copy editor i tłumacz w tygodniku The Warsaw Voice
1990-1995
Muzeum Narodowe w Warszawie, asystentka dyrektora; od 1993 r. kierownik działu promocji
1987
asystent (wolontariusz) w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Projekty badawcze:

W przygotowaniu praca doktorska
"Society, trade and workshop patterns as reflected by the worked wood assemblage from the monastic site in Naqlun, Egypt”
od 2008
współkierownictwo badaniami wykopaliskowymi w Berenike nad Morzem Czerwonym (wspólny projekt Uniwersytetu Delaware oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
2009-2010
bibliograficzna baza danych dla zabytków drewnianych z Egiptu z okresu I–XV w. n.e., przygotowywana dla IFAO w Kairze w ramach programu „Objets d’Egypte” (publikowana na http://www.ifao.egnet.net/bases/bois/)
2008-2010
koordynator sekcji zabytków drewnianych w programie IFAO „Objets d’Egypte” (I–XV w. n.e.)
2006
Cmentarz C w Naqlun, w ramach wykopalisk prowadzonych pod kierownictwem prof. dr. hab. W. Godlewskiego
1997
grecko-rzymska nekropola Marina el-Alamein w Egipcie (w ramach finalnej publikacji z prof. W.A. Daszewskim)

Doświadczenia archeologiczne:

2001, 2008–2015
polsko-amerykańska misja w Berenike, Egipt; od 2008 jako współkierownik projektu; archeolog, obsługa i tworzenie baz danych, opracowanie kategorii zabytków: lampki gliniane, zabytki drewniane i drobne zabytki
1988–1990, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001–2002, 2005, 2007–2009, 2014
badania na Kom el-Dikka w Aleksandrii, Egipt; archeolog, obsługa i tworzenie baz danych, opracowanie kategorii zabytków: zabytki drewniane, trumny, lampki gliniane, tynki malowane
1989, 1999, 2004, 2006, 2008, 2010
badania w Naqlun, Egipt; archeolog, opracowanie kategorii zabytków: zabytki drewniane, trumny
2006
Marina el-Alamein Site Presentation Project (MASP ARCE-EAP Project, Egipt; kierownik prac archeologicznych; opracowanie kategorii zabytków: lampki gliniane i drobne zabytki
1997–2007
misja archeologiczna w Marina el-Alamein; zastępca kierownika wykopalisk, obsługa i tworzenie baz danych, opracowanie kategorii zabytków: zabytki drewniane i ołowiane — trumny, lampki gliniane, inne
1990
badania archeologiczne w Tell Atrib; jako archeolog
1981–1986, 2003
badania archeologiczne w Nea Paphos, Cypr; jako archeolog i studenckie praktyki archeologiczne

STYPENDIA, GRANTY, NAGRODY:

2014
kierownik grantu NCN 2014/13/N/HS3/04400 na lata 2015–2016: „Wierzenia i praktyki religijne w „Ziemi Czerwonej”: zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Berenike jako odzwierciedlenie religijności mieszkańców egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego i Pustyni Wschodniej w okresie od III w. p.n.e. po wczesny VI w n.e.” (wykonawca mgr Joanna K. Rądkowska)
2009
stypendium Institut français d'archéologie orientale w Kairze (1 miesiąc)
2003
nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2002
stypendium Fundacji Lanckorońskich w Londynie (2 miesiące)
1998
nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
1988, 1989, 1990
stypendia roczne wymienne Rządu Egipskiego

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Rozdział w książce:

2012
Zych, I., Daszewski, W.A., Child burials of the Roman period in the necropolis of Marina el-Alamein, Egypt [w:] M.-D. Nenna (red.), L'enfant et la mort dans l'Antiquité II. Types de tombes et traitement du corps des enfants dans l'Antiquité gréco-romaine. Actes de la table ronde internationale organisée à Alexandrie, Centre d'études alexandrines, 12–14 novembre 2009, Aleksandria: Centre d'études alexandrines, 283–292
2011
Sidebotham, S.E., Zych, I., Conclusion [w:] S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 175–177
2011
Sidebotham, S.E., Zych, I., Excavations [w:] S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 25–57
2011
Zych, I., Finds [w:] S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 117–162
2011
Zych, I., Finds collection and registry system [w:] S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 173–174
2011
Herbich, T., van der Osten, H., Zych, I., Geophysics applied to the investigation of Graeco-Roman coastal towns west of Alexandria: The case of Marina el-Alamein [w:] Meyza, H., Zych, I. (red.), Classica orientalia: Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa: PCMA; DiG, 209–231
2011
Sidebotham, S.E., Zych, I., Introduction and acknowledgements [w:] S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 9–10
2011
Majcherek, G., Zych, I., The evidence for Cretan presence in the ancient town of Marina el-Alamein [w:] (H. Meyza, I. Zych (red.), Classica orientalia: Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa: PCMA; DiG, 357–378
2010
Zych, I., Tomb T13 in the ancient Roman harbor town of Marina el-Alamein – a special burial place [w:] J. Kościuk (red.), Non solum villae: ksie̢ga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 329–343

Artykuł naukowy:

2015
Herbich, T., Zych, I., Magnetic prospection in the service of uncovering the Hellenistic and Roman port of Berenike on the Red Sea in Egypt, Archaeologia Polona 53, 95–118
2014
Zych, I., Rądkowska, J.K., Crespo-Liñeiro, N., Sidebotham, S.E., The “Square Feature” in the harbor: excavations in Berenike 2010–2011, PAM 23/1, 247–264
2013
Krogulska, M., Zych, I., Roman clay lantern from Bijan Island (Iraq), PAM 22, 651–662
2013
Rądkowska, J.K., Sidebotham, S.E., Zych, I., The late Roman harbor temple of Berenike. Results of the 2010 season of excavations, PAM 22, 209–228
2012
Zieliński, J., Zych, I., On the collection of wooden finds from Naqlun again, PAM 21, 244–250
2012
Sidebotham, S.E., Zych, I., Berenike: Archaeological fieldwork at a Ptolemaic-Roman port on the Red Sea coast of Egypt 2011–2012, Sahara 23, 29–48
2012
Sidebotham, S.E., Zych, I., Results of fieldwork at Berenike: A Ptolemaic-Roman port on the Red Sea coast of Egypt, 2008–2010, Topoi Supplément 11, 133–157
2011
Zych, I., Gifts for the afterlife: Evidence of mortuary practices on the necropolis at Marina el-Alamein, PAM 20, 619–632
2011
Sidebotham, S.E., Zych, I., Berenike: Egypt's Red Sea gateway to the east, Egyptian Archaeology 39, 18–20
2010
Sidebotham, S.E., Zych, I., Berenike: Archaeological fieldwork at a Ptolemaic-Roman port on the Red Sea coast of Egypt 2008–2010, Sahara 21, 7–25
2009
Sidebotham, S.E., Zych, I., Excavations at Berenike 2009, Journal of Indian Ocean Archaeology 5, 107–110
2008
Zych, I., Cemetery C in Naqlun: Preliminary report on the excavation in 2006, PAM 18, 230–246
2008
Zych, I., Obłuski, A., Wicenciak, U., Marina el-Alamein Site Presentation Project (ARCE/EAP): Preliminary archaeological report, PAM 18, 83–100
2007
Daszewski, W.A., Zych, I., Bąkowską, G., Błaszczyk, A., Marina el-Alamein. Excavation report, 2005, PAM 17, 75–97
2005
Zych, I., Wooden coffins from Cemetery A in Naqlun, PAM 16, 211–221
2005
Zych, I., A wooden pyxis lid from far away?, Études et travaux 20, 315–318
2004
Zych, I., Marina el-Alamein: Some ancient terracotta lamps from Marina, PAM 15, 77–90
2003
Zych, I., Wooden and leaden coffins from the Graeco-Roman burial ground of Marina el-Alamein, PAM 14, 72–83
2003
Zych, I., Wooden coffins from the Moslem cemetery at Kom el-Dikka, PAM 14, 32–37
2001
Daszewski, W.A., Majcherek, G., el-Wakil, A.L., Zych, I., Note on an archaeological site near El Dab’a on the northwestern coast of Egypt, PAM 12, 77–83
2000
Zych, I., Note on the collection of wooden finds from Naqlun, PAM 11, 145–149
1993
Zych, I., A note on the collection of wooden objects from the Polish excavations at Kom el-Dikka in Alexandria, Bulletin de la Société Archéologique d’Alexandrie 45, 413–427
1990
Daszewski, W.A, Majcherek, G., Sztetyłło, Z., Zych, I., Excavations at Marina el-Alamein 1987–1988, MDAIK 46, 15–51

Inne:

2015
Meyza, H., Zych, I., Nea Paphos 1965–2015: 50 Years of Polish Excavations, Warszawa: Ambasada RP w Nikozji i PCMA UW; oraz folder do wystawy pod tym samym tytułem w Muzeum Cypru w Nikozji na Cyprze
1993
Godlewski, W., Zych, I., Galeria Faras: przewodnik, Warszawa: Muzeum Narodowe
1987
Zych, I., Afryka rzymska: (uzupełnienie do wystawy Sekcji Afryki Północnej KNMA) zatytułowanej „Wyprawa Africa '86”, Warszawa: Uniwersytet Warszawski

Redakcja naukowa:

2015
tomu: Special Theme: Archaeological Prospection [=Archaeologia Polona 53]
2014
tomu: Welc, F., Faience Objects. Tell Atrib 1985–1995 IV [=PAM Monograph Series 4], Warszawa: PCMA UW, IKSiO PAN, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2011
Meyza, H., Zych, I. (ed.), Classica orientalia: Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa: PCMA, DiG
2011
Sidebotham, S.E., Zych, I. (ed.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert [=PCMA Excavation Series 1], Warszawa: PCMA

Inne prace redakcyjne:

wieloletnia praca przy weryfikacji językowej oraz opracowaniu materiałów do kolejnych tomów Polish Archaeology in the Mediterranean, współpraca od pierwszego tomu wydanego w 1990 roku, redakcja od 1999 roku, redaktor prowadzący od 2008 roku, redaktor naczelna od 2012
od 2006 r. redaktor prowadzący, a od 2014 redaktor naczelna serii suplementów do PAM (publikacje książkowe): PAM Supplement Series, PAM Monograph Series, PCMA Excavation Series, PCMA Archaeological Guides
od 1998 r. redakcja techniczna i opracowanie materiałów do wszystkich publikacji Centrum
2012 opracowanie redakcyjne i techniczne, koordynacja wydania ksiązki „Krycha” o Krystynie Polaczek dla Jubilatki
2012 redakcja techniczna i koordynacja wydania książki „Starożytna Aleksandria. Polskie badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el-Dikka”
2007 redakcja naukowa „Newsletter 2006” z prac Centrum za rok 2006 (wersja elektroniczna oraz w formie drukowanej); redakcja merytoryczna artykułów w kolejnych numerach elektronicznego „Newsletter” Centrum

KONFERENCJE

Organizacja:

2013
Warsztat „Od Morza Czerwonego do Zatoki: Nowe kierunki w badaniach archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW”, Warszawa; współorganizator
2006
11. Międzynarodowy Kongres Nubiologiczny, Warszawa; współorganizator
2005
„Groby i Uczeni”, sesja naukowa organizowana przez PCMA, Warszawa; główny organizator i pomysłodawca

Wystąpienia:

2015
5th International Congress of the International Lychnological Association, Sibiu. Referat (z M. Więch, M. Kruegerem): „The Berenike Lamp Project: a threefold approach to identifying lamp origins”
2015
Konferencja „Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures”, Wrocław. Referat 1: „From a Hellenistic fort to a Roman trade emporium: the topography of Berenike on the Red Sea”. Referat 2: „Marina el-Alamein Site Presentation Project (MASP) ARCE-EAP 2006: contribution of the archaeological salvage program”
2015
XI International Conference of Egyptologists, Florence. Referat: „The harbor of Berenike: reconstructing an ancient port landscape”
2015
ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies Forty Second International Conference, Oxford. Referat (z J. Rądkowska): „The late Roman Lotus Temple in Berenike: a case study of archaeological evidence for ritual activity of an unidentified cult in the Red Sea area”
2015
Polacy nad Nilem, Warszawa. Referat: „Średnie Państwo w Berenike”
2015
Red Sea VII Conference, Neapol. Referat (z J. Rądkowską): „Exotic cults in the temple at Berenike?”
2014
Polacy nad Nilem, Warszawa. Referat (z R. Kucharczyk): „Berenike 2014: nowe dane do rekonstrukcji miejskiego krajobrazu portu w I i II w. n.e. Aneks: Świadectwo szkieł znalezionych na śmietniku”
2014
International Conference „Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt”, Budapeszt. Referat (z M. Osypińską, S.E. Sidebothamem): „Burials at the Red Sea harbor of Berenike”
2014
Table ronde „Constituer la tombe, honorer les défunts en Méditerranée hellénistique et romaine”, Aleksandria. Referat: „Rituals at the necropolis: funerary and commemorative. The evidence from the Graeco-Roman cemetery at Marina el-Alamein (Egypt)”
2014
Geophysics conference, Londyn oraz konferencja „Metody geofizyczne w archeologii”, Kraków. Poster (z T. Herbichem): „New findings following the magnetic survey of the port city of Berenike on the Red Sea/Nowe odkrycia w Berenike nad Morzem Czerwonym: wyniki wielosezonowej prospekcji metodą magnetyczną”
2014
Międzynarodowe kolokwium „Les mobiliers archéologiques dans leur contexte, de la Gaule à l'Orient méditerranéen: fonctions et statuts”, Poitiers. Referat (z J. Rądkowska): „The ‘Lotus Temple’ assemblage: two phases of cultic and ritual activities in the 4th and 5th century AD (Berenike on the Red Sea)”. Poster (z R. Kucharczyk): „Traps of residuality? What is early Roman glass doing in late Roman trash”
2013
Polacy nad Nilem, Warszawa. Referat: „Temenos w porcie Berenike – wstępne wyniki badań w sezonie 2013”
2013
Warsztat „Od Morza Czerwonego do Zatoki: Nowe kierunki w badaniach archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW”, Warszawa. Referat: „The setting for South Arabian presence in Berenike – results of excavations”
2012
Polacy nad Nilem, Warszawa. Referat (z M. Woźniakiem, J. Rądkowską): „Fort i świątynia pełna lotosów: badania polsko-amerykańskiej misji archeologicznej w Berenike nad Morzem Czerwonym”
2012
Wykład „Reconstructing an ancient landscape: Excavations at the Red Sea port of Berenike” w Netherlands-Flemish Institute w Kairze
2011
Polacy nad Nilem, Warszawa. Referat (z A. Kotarbą-Morley): „Berenike 2011: nowe badania w zatoce portowej”
2010
International Colloquium „Landscape Archaeology. Egypt and the Mediterranean World”, Kair. Referat (z T. Herbich, S.E. Sidebotham): „The urban landscape of the Berenike harbor over time: geophysical research”
2010
Sesja naukowa „Deir el-Naqlun in the monastic landscape of Egypt”, Warszawa. Referat: „Coffin-making in medieval Naqlun”
2010
Polacy nad Nilem, Warszawa. Referat (z J. Rądkowską, M. Woźniakiem): „Porty Berenike po wykopaliskach w 2010 roku – stan badań i perspektywy badawcze”
2010
Seminarium ZAŚ PAN „W poszukiwaniu ptolemejskiego portu. Trzy sezony badań misji polsko-amerykańskiej w Berenike nad Morzem Czerwonym”
2009
Table ronde „L’Enfant et la Mort dans l’Antiquite”, Aleksandria. Referat (z W.A. Daszewskim): „Marina el-Alamein. Child burials, Roman period”
2009
3rd International Congress of the International Lychnological Association, Heidelberg. Referat 1: „The lamp assemblage from Polish excavations in Marina el-Alamein in Egypt – imports from outside Egypt vs. local production”. Referat 2 (z M. Krogulską): „Roman clay lantern from Bijan Island (Iraq) – how unique is it?”
2009
Polacy nad Nilem, Warszawa . Referat (z J. Rądkowską, T. Herbichem): „Berenike 2009: W poszukiwaniu portu”
2008
Sesja programu IFAO „Objets d’Egypte”, Aleksandria . Referat 1: „Worked wood from dated excavations in Egypt, 1st–15th century”. Referat 2: „Worked wood bibliographic database”
2008
Tenth International Congress of Coptic Studies, Kair . Referat: „Locking up a monastery II: Keys and locks”
2008
Polacy nad Nilem, Warszawa. Referat: „Berenike (misja amerykańsko-polska). Najnowsze badania geofizyczne w poszukiwaniu ptolemejskiej przystani”
2008
Konferencja „Domestic Architecture in the Ancient World, 4th century BC – 1st century AD”, Wiedeń. Referat: „Vestiges of first-century AD domestic architecture in Marina el-Alamein”
2006
2nd International Congress of the International Lychnological Association, Zalau. Referat: „Cretan lamps from Marina el-Alamein”
2005
Międzynarodowa sesja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW „Groby i uczeni”, Warszawa. Referat: „Dary w zaświaty — świadectwa rytuałów pogrzebowych na nekropoli w Marina el-Alamein”
2004
Eighth International Congress of Coptic Studies, Paryż. Referat: „Locking up a monastery”
2003
1st International Congress on Ancient Lighting Devices, Nyon. Poster: „Lamps from Marina el-Alamein”

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • członek International Lychnological Association (od 2003, w zarządzie od 2005, prezes od 2015)
 • członek International Association of Coptic Studies (od 2008)
 • członek International Association of Egyptologists (od 2010)

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

 • od 2014 r. (z J. Rądkowską, A. Dzwonek, T. Witkowską) redakcja i tłumaczenia postów do strony FB Berenike Project
 • 2013 Wykład „W porcie słoni: polsko-amerykańskie wykopaliska w Berenike nad Morzem Czerwonym” w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie
 • 2013 Wykład „Świątynie i kościoły – nowe badania PCMA w Egipcie i Sudanie” na XIII Dniach Archeologa w Warszawie
 • 2010 Wykład dla Polonii w Hurghadzie (Egipt) „W porcie słoni: polsko-amerykańskie wykopaliska w Berenike nad Morzem Czerwonym”
 • 2008 Wykład dla studentów archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego „Czym handlowano w Rzymie?”
 • 2006 wykład w Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze „Marina el-Alamein – Roman town and harbor”

INNE

Działalność tłumaczeniowa:

 • liczne przekłady na język angielski tekstów naukowych i popularno-naukowych, również z zakresu objętego zainteresowaniami naukowymi, od 1983 r., m.in.: J. Młynarczyk, Hellenistic Nea Paphos (1990); W. Kołątaj, Alexandria VI. The Baths on Kom el-Dikka (1992); M. Popko, Religions of Asia Minor (1995); W. Godlewski, Pachoras. The Cathedrals of Aetios, Paulos and Petros, The Architecture (2006); T.I. Rzeuska, Saqqara. The Late Kingdom Pottery (2006); H. Szymańska i K. Babraj, Marea (2008); K. Myśliwiec et alii, Saqqara III. The Upper Necropolis (2008); P. Taracha, Religions of Second Millennium Anatolia (2009); T. Waliszewski, Elaion: Olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine (2014); liczne artykuły i sprawozdania
 • przekłady z innych dziedzin: ostatnio 2015: (z Aleksandrą Zych) Norman Davies, Trail of Hope: The Anders Army, An Odyssey Across Three Continents / Szlak Nadziei: Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty, Warszawa: Rosikon Press / Osprey Publishing

POLECANE LINKI