home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Grzegorz Majcherek

tytuł:
dr
stanowisko:
asystent
email:
g.majcherek(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 28

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Aleksandria i Egipt w okresie rzymskim
 • architektura okresu rzymskiego w Aleksandrii i Egipcie
 • ceramika rzymska, amfory rzymskie i bizantyńskie
 • Palmyra: architektura, ceramika, epigrafika palmyreńska

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

1993
rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW, pod kierunkiem prof. M. Gawlikowskiego. Temat: „Amfory rzymskie i bizantyńskie z Aleksandrii"
1981
praca magisterska w Instytucie Archeologii UW. Temat: „Świątynia nabatejska z Wadi Rum. Studium monograficzne"

Stanowiska i funkcje:

od 2001
adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
2001-2012
zastępca dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
od 2010
redaktor prowadzący, Studia Palmyreńskie

Projekty badawcze:

od 2012
udział w projekcie prowadzonym przez IFAO: „Contextes et mobiliers, de l’époque hellénistique à la période Mamelouke. Volet Archéologique"
od 2010
kierownik misji archeologicznej w Palmyrze (Syria)
od 2002
kierownik misji archeologiczno-konserwatorskiej w Aleksandrii (Egipt)
1988-2001
kierownik badań archeologicznych w Aleksandrii (Egipt)
od 1982
badania archeologiczne na Kom el-Dikka, Aleksandria (Egipt); archeolog
od 1983
badania archeologiczne w Palmyrze (Syria); archeolog, ceramolog
od 1987
wykopaliska w Marina el-Alamein (Egipt); archeolog, ceramolog
1998-2009
badania archeologiczne w Hawarte (Syria); archeolog, ceramolog
2000-2002
badania archeologiczne w Marei (Egipt); ceramolog

Inne doświadczenia archeologiczne:

1993
badania teatru rzymskiego w Peluzjum (Egipt); archeolog
1986–1987
konserwacja mastaby Nefermaat w Meidum (Egipt); archeolog

STYPENDIA, GRANTY, NAGRODY:

2005
nagroda Rektora UW za osiągnięcia naukowe
1998-1999
udział w grancie ARCE/EAP „Mosaics Conservation Project" jako archeolog
1989
stypendium i staż w Laboratoire de Céramologie w Maison de l’Orient et de la Méditerranée w Lyonie
1982-1987
stypendium wymienne rządu Egipskiego

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Rozdział w książce:

2013
Majcherek, G., Archéologie d’un campus: Alexandrie, Ve-VIIe siècle [w:] Catalogue de Exposition « Lumières de la sagesse. Ecoles médiévales d’Orient et d’Occident », Paris: Publications de la Sorbonne, 28–29
2012
Majcherek G., Aleksandryjska akademia [w:] G. Majcherek, R. Kucharczyk, W, Kołątaj, F. Pawlicki (red.) Starożytna Aleksandria. Polskie badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el-Dikka, Warszawa: PCMA, 55–92
2011
Majcherek G., Zych, I., The evidence for Cretan presence in the ancient town of Marina el-Alamein [w:] Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa: PCMA, 357–378
2010 a
Majcherek G., The auditoria on Kom el-Dikka. A glimpse of Late Antique education in Alexandria [w:] Proceedings of the Twenty-Fifth International Congress of Papyrology, An Arbor 2007 [=American Studies in Papyrology], Ann Arbor: Michigan Publishing, 471–484
2010 b
Majcherek G., Discovering Alexandria: archaeological update on the finds from Kom el-Dikka [w:] Alexandria and the North-Western Delta, Oxford: Oxford Centre for Maritime Archaeology, 75–90
2008
Majcherek G., The pottery assemblage from the bath and saqiya [w:] H. Szymańska, K. Babraj, Byzantine Marea : excavations in 2000–2003 and 2006, Kraków: Muzeum Archeologiczne, 105–127
2007 a
Majcherek G., Academic life of Late Antique Alexandria: view from the field [w:] M. El-Abbadi, O.M. Fathallah (red.), What happened to the Ancient Library of Alexandria?, Leiden-Boston: Brill, 191–206
2007 b
Majcherek G., Houses of Alexandria: Some aspects of architectural development in the Roman period [w:] K. Galor, T. Waliszewski (red.) From Antioch to Alexandria. Recent studies in Domestic Architecture, Warszawa: Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, 201–207
2007 c
Majcherek G., The Late Roman auditoria of Alexandria: An archaeological overview [w:] T. Derda, T. Markiewicz, E. Wipszycka (red.) Alexandria, Auditoria of Kom el-Dikka and Late Antique Education [=JJP Supl. 8], Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, 11–50
2007
Kołątaj, W., Majcherek G., Parandowska, E., Villa of the Birds. The Excavation and Preservation of the Kom el-Dikka Mosaics, Kair—Nowy Jork: The American University Press
2002
Majcherek G., Mosaic floors from Roman triclinia in Alexandria [w:] Egyptology at the Dawn of the Twenty-First Century. Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo 2000, Kair: Ifao, 319–327
2000
Kiss, Z., Majcherek G., Rysiewski, H., Tkaczow, B., Alexandrie VII. Fouilles polonaise a Kom el-Dikka (1986-87), Warszawa
1995
Majcherek G., Gazan amphorae: Typology reconsidered [w:] Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean (Advances in Scientific Studies), The Second Nieborów Workshop, Warszawa, 163–178
1991
Majcherek G., Egyptian and imported amphorae in Marina [w:] Marina el-Alamein. Archaeological Background and Conservation Problems 1, Warszawa: Pracownie Konserwacji Zabytków, 51–54

Artykuł naukowy:

2014
Majcherek G., Kucharczyk, R., Alexandria. Excavations and preservation work on Kom El-Dikka. Season 2011, PAM 23/1, 23-44
2013
Majcherek G., Excavating basilicas, Studia Palmyreńskie 12, 251–268
2007 a
Majcherek G., Aegean and Asia Minor amphorae from Marina el-Alamein, Cahiers de la Céramique Ēgyptienne 8, 9–32
2007 b
Majcherek G., Alexandria: current Polish research [w:] 70-years of Polish Archaeology in Egypt, Warszawa: PCMA, 125–134
2005
Majcherek G., More churches from Palmyra – an inkling of the late antique city [w:] P. Bieliński, F.M. Stępniowski (red.), Au pays d’Allat. Mélanges offerts à Michał Gawlikowski, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 141–150
2004
Majcherek G., Alexandria’s long-distance trade in Late Antiquity – the amphora evidence. Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens–2002, Ateny, 239–250
2004
Majcherek G., Taha, A., Roman and Byzantine layers at Umm el-Tlel: ceramics and other finds, Syria 81, 229–248
1995
Majcherek G., Notes on Alexandrian habitat: Roman and Byzantine houses from Kom el-Dikka, TOPOI 5/1, 133–150
1993
Majcherek G., Roman amphorae from Marina el-Alamein, MDAIK 49, 215–220
1993
Majcherek G., Taha, A., A selection of Roman and Byzantine pottery from Umm el-Tlel (Syria), Cahiers de l`Euphrate 7, 107–117
1992
Majcherek G., The late Roman ceramics from sector "G" (Alexandria 1986–87), Etudes et Travaux 16, 81–117
1992
Majcherek G., Abd el-Aziz el-Shennawi, Research on amphorae production on the northwestern coast of Egypt, Cahiers de la Céramique Egyptienne 3, 129–136
1990
Majcherek G., Amphorae [w:] W.A. Daszewski et alii, Excavation at Marina el-Alamein 1987–1988, MDAIK 46, 46–51

Redakcja naukowa:

2014
(redaktor prowadzący) A. Krzyżanowska, M. Gawlikowski, Monnaies des fouilles polonaises à Palmyre [=Studia Palmyreńskie 13], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2013
(redakcja naukowa, z M.Gawlikowskim), Fifty Years of Polish Excavations in Palmyra 1959–2000 [=Studia Palmyreńskie 12], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu

KONFERENCJE

Organizacja:

2005
The Auditoria of Kom El-Dikka in The Cultural and Educational Life of The Late Antique City. University of Warsaw, Bibliotheca Alexandrina Alexandria (Egipt)

Wystąpienia:

2015
Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures, Wrocław. Referat: "Revival or survival? Architectural design in post-classical Alexandria"
2014
Fifth International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Aleksandria, Egipt. Referat: "Looking West: African amphorae and the economy of Late Roman Alexandria"
2013
Alexandria: Current Archaeological Research and Future Perspective, The Archaeological Society of Alexandria 120th Anniversary International Conference, Aleksandria, Egipt. Referat: "Archaeology’s coming of age. Polish excavations in Alexandria half a century later"
2010
Livres, lectures, bibliotheques dans l’Antiquite tardive, Colloque Internationale, L’Universite de Paris-Sorbonne, Paryż, Francja. Referat: "The Late Roman lecture halls of Alexandria"
2010
Fifty Years of Polish Excavations in Palmyra 1959-2009,International Conference, Warszawa. Referat: "Excavating basilicas"
2008
Alexandria in Late Antiquity. Education, Art, and Scholarship, Oksford, Anglia. Referat: "Auditoria and the city: Alexandra in Late Antiquity"
2008
Tradition und Transformation. Ägypten unter römischer Herrschaft, Roemer-und Pelizäeus Museum, Hildesheim, Niemcy. Referat: „Discovering Alexandria: archaeological research at the Kom el-Dikka site"
2007
25th International Congress of Papyrology, Ann Arbor (University of Michigan), USA. Referat: "The Auditoria on Kom el-Dikka: A Glimpse of Late Antique Education in Alexandria"
2007
Sympozjum: 70-years of Polish Archaeology in Egypt, Kair, Egipt. Referat: "Alexandria: current Polish research"
2005
The Auditoria of Kom El-Dikka in the Cultural and Educational Life of the Late Antique City: An International Colloquium. University of Warsaw, Bibliotheca Alexandrina Alexandria, Egipt. Referat: „The auditoria of Kom el-Dikka: an archaeological overview"
2005
The Late Antique and Byzantine Education, University of London, Londyn, Anglia. Referat: "Recent excavation at Alexandria and new archaeological evidence for the Late Antique education"
2005
Late Antique Alexandria Workshop, Budapest CEU, Center for Hellenic Traditions, Budapeszt, Węgry. Referat: "The city in transition: urban change in Late Roman Alexandria"
2005
Konferencja: L’enseignement supérieur dans les mondes antiques et médiévaux. Aspects institutionnels, juridiques et pédagogiques, École Normale Supérieure, Paryż, Francja. Referat : "Archaeology and the academic life in Late Antique Alexandria"
2004
What Happened to the Ancient Library of Alexandria. International seminar, Aleksandria, Egipt. Referat: „Academic life of Late Antique Alexandria: A view from the field"
2004
City and Harbour, the Archaeology of Ancient Alexandria, International conference, Oksford, Anglia. Referat: "Archaeological update on the finds from Kom el-Dikka"
2003
International Seminar: Archaeological Activities in Alexandria and Environs in Ten Years (1993–2003). The Archaeological Society of Alexandria 110 years (1893-2003), Aleksandria, Egipt. Referat: "Progress in excavations at the Kom el-Dikka site"
2002
Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. International Colloquium at Danish Institute at Athens, Ateny, Grecja. Referat : "Alexandria’s long-distance trade in Late Antiquity —the amphora evidence"
2001
Konferencja: Centanaire de la naissance du Professeur Kazimierz Michałowski (1901–1981), Damaszek, Syria. Referat : "Military horreum in the Diocletian camp in Palmyra"
1994
Europe and Egypt, Cooperation in Archaeology, International Symposium, Aleksandria, Egipt. Referat: "Recovering Alexandria —Polish excavations in Alexandria"
1992
International Congress Alexandria and the Hellenistic-Roman Word". 1st Centenary of the Graeco-Roman Museum, Aleksandria, Egipt, Referat: "Polish excavations at Kom el-Dikka, 1988–1992"
1990
Okrągły stół : „Atelier de potiers et productions céramiques en Égypte", Kair, Egipt. Referat: "Research on amphorae production on the North-WesterncCoast of Egypt"
1988
Fifth International Congress of Egyptology, Kair, Egipt. Referat: "Remarks on Roman pottery from newly discovered site at Marina (el-Alamein)"

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • International Association of Egyptologists
 • Société Archéologique d’Alexandrie

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

 • 2014 - "Polish Excavations in Alexandria: 50 years later" wykład w w ramach Egyptology Evening (wykłady organizowane przez kraje Grupy Wyszehradzkiej), Kair, Egipt
 • 2008 - "Pogress in excavation at Kom el-Dikka" wykład w Société Archéologique d’Alexandrie, Egipt.
 • 2008 - "Auditoria and the City", wykład w Stacji Badawczej PCMA w Kairze, Egipt
 • 2004 - "The lecture halls of ancient Alexandria unearthed", wykład w Academia Polacca delle Scienze, Rzym, Włochy
 • 2004 - "Late Roman auditoria in Alexandria", wykład w Stacji Badawczej PCMA w Kairze, Egipt
 • 2001 - "Villa of the Birds. A mosaic restoration project in Alexandria", wykład w Stacji Badawczej PCMA w Kairze, Egipt
 • 2000 - "Discovering Alexandria: recent Polish excavations at Kom el-Dikka", wykład w Egypt Exploration Society, Kair, Egipt
 • 1999 - "Between past and present: Forty years of Polish excavations in Alexandria", wykład w Stacji Badawczej PCMA w Kairze, Egipt
 • 1998 - "Polish excavations in Alexandria (Kom el-Dikka) — recent discoveries", wykład w Société Archéologique d’Alexandrie, Egipt
 • 1995 - "Polish excavations in Alexandria (Kom el-Dikka) — recent discoveries", wykład w Société Archéologique d’Alexandrie, Egipt