home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Artur Obłuski

tytuł:
dr
stanowisko:
dyrektor Stacji CAŚ UW w Kairze
email:
a.obluski(at)uw.edu.pl
telefon:
+20 101 231 0412

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • nubiologia
 • monastycyzm
 • systemy osadnicze w starożytności i średniowieczu
 • funkcjonowanie i planowanie miast antycznych i średniowiecznych
 • język koptyjski

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

2009
rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem prof. W. Godlewskiego „Królestwo Nobadii zmiany polityczne i społeczne w Dolnej Nubii pomiędzy IV a VII w. n.e”
2000–2001
studia podyplomowe Integracji Europejskiej Ecole Nationale d’Administration (ENA) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP)
2000
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, praca magisterska: „Komunikacja społeczna w procesie zmian społeczno–gospodarczych na przykładzie reformy administracyjnej z 1998 r.”
1994–1999
studia w Instytucie Archeologii UW; praca magisterska: „Detal architektoniczny z kościoła Archanioła Gabriela w Deir el Malak Ghubrail w Oazie Fajum w Egipcie”
ponadto:
uzyskane uprawnienia audytora wewnętrznego oraz kilkadziesiąt szkoleń w zakresie zarządzania zespołami, komunikacji, zarządzania projektami, finansami w tym dyplom PRINCE2 Foundation realizowanych w Polsce i zagranicą

Stanowiska i funkcje:

od 2015
dyrektor Stacji Badawczej w Kairze, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
2014
radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Programowania i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2012–2013
radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
od 2012
research associate w Oriental Institute of the University of Chicago
2011
Akademia Zarządzania Muzeum; kompetencje: współtwórca programu realizowanego na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Muzeum Pałac w Wilanowie
2008–2013
członek Komitetu Monitorującego Programu Kapitał Ludzki
2008–2012
zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej
2007–2008
zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
2008
koordynator projektu 1361/2008 „Wsparcie rozwoju Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów oraz lokalnej społeczności El-Ghaddar, Północna Prowincja, Sudan” realizowanego w ramach programu „Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
2006
naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz Korpusu Służby Cywilnej w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2006
radca Prezesa Rady Ministrów w Biurze Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2003–2006
udział w charakterze eksperta w kilku projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2003–2006
Radca Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w Departamencie Oceny Skutków Regulacji
2001–2003
radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Monitoringu Społecznego i Analiz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2000–2001
naczelnik wydziału Informacji Publicznej w Departamencie Analiz Programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
1999–2000
naczelnik wydziału Strategii Rozwoju Społecznego i Gospodarczego w Departamencie Programowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
1998–1999
członek Zespołu ds. Decentralizacji Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów
1997–1998
współpracownik Wydziału Informacji i Promocji Departamentu Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
1995–1997
współpracownik Działu Oświatowego Muzeum Narodowego w Warszawie; kompetencje: prowadzenie lekcji muzealnych z historii i sztuki antycznej oraz średniowiecznej dla dzieci i młodzieży
inne:
współpraca z Institut für Ägyptologie und Koptologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster w zakresie wspólnego prowadzenia badań w Sudanie oraz wsparcia naukowego Uniwersytetu w Münster w zakresie prowadzenia prac magisterskich i doktorskich

Projekty badawcze:

2015
grant badawczy nr 2014/13/D/HS3/03829 “Monastycyzm Nubijski. Instytucje religijne na peryferiach świata bizantyńskiego” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na przygotowanie pierwszej monografii dotyczącej monastyzymu chrześcijańskiego w średniowiecznej Nubii
2014
Ghazali Archaeological Project Site Management; eksploracja oraz przygotowanie do zwiedzania jednego z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych w Sudanie. Ghazali to klasztor chrześcijański, który powstał pomiędzy 680 a 720 r. i funkcjonował do ostatniej ćwierci wieku 13; obecnie National Corporation of Antiquities and Museum czyni starania aby klasztor trafił na listę zabytków światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO
2012
Qasr el-Wizz, Oriental Institute Nubian Expedition Series vol. 14, University of Chicago; projekt przygotowania finalnej publikacji średniowiecznego nubijskiego klasztoru chrześcijańskiego, który został przebadany przez Georga Scanlona w ramach misji the Oriental Institute, University of Chicago

Stypendia, granty, nagrody:

2015
grant Narodowego Centrum Nauki “Monastycyzm Nubijski. Instytucje religijne na peryferiach świata bizantyńskiego” 2014/13/D/HS3/03829
2014
Qatar–Sudan Archaeological Project Site Management grant
2012
University of Munster, Niemcy, grant na konserwację klasztoru w Ghazali
od 2012
dyrektor projektu publikacji wykopalisk klasztoru Qasr el-Wizz, Oriental Institute Nubian Expedition Series vol. 14, University of Chicago
2012-2013
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, grant w ramach programu „Kolumb”
2012
Fundacja z Brzezia Lanckorońskich, stypendium badawcze Londyn/Oxford
2008
koordynator projektu 1361/2008 „Wsparcie rozwoju Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów oraz lokalnej społeczności El-Ghaddar, Północna Prowincja, Sudan” realizowanego w ramach programu „Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
2005–2006
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, stypendium naukowe
1997
Fundacja Batorego, stypendium naukowe

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Książki:

2014
Obłuski, A., The Rise of Nobadia. Social Changes in Northern Nubia in Late Antiquity [=Journal of Juristic Papyrology Supplement Series 20], Warszawa: Fundacja im. Rafała Taubenszlaga

Artykuł naukowy:

w przygotowaniu
Obłuski, A., “Qasr el-Wizz monastery”, Volume XIV, Oriental Institute Nubian Expedition
w druku
Obłuski, A., Ochała, G., La redécouverte d’un monastère nubien: premiers résultats des fouilles polonaises à Ouadi el-Ghazali, Actes de la seizième Journée d’études coptes, Genève 19–21 juin 2013
w druku
Obłuski, A., hasło “Christianization of Nubia” [w:] Great Events in Religion: An Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History, ABC-CLIO
w druku
Obłuski, A., hasła: “Nobadia”, “Makuria”, “Alwa” w: African Kingdoms: An Encyclopedia of Empires and Civilizations, ABC-CLIO
2015
Obłuski, A., Ochała, G., Bogacki, M., Małkowski, W., Ghazali 2012, PAM 24/1
2014
Obłuski, A., Excavations at site C.01 on the citadel of Tungul (Old Dongola), Sudan: preliminary report, PAM 23/1, 296–310
2014
Obłuski, A., Ghazali Site Presentation Project preliminary results, Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V, 25, 197–205
2014
Obłuski, A., Rank-size Rule in Nubian Settlement Systems [w:] Anderson J.R., Welsby D.A. (red.), The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies [=British Museum Publications on Egypt and Sudan 1], 867–873
2013
Williams, B., Danys-Lasek, K., Heidorn, L., Obłuski, A., Then-Obłuska, J., Reshetnikova, N., Tsakos, A., Zielińska, D., Oriental Institute Nubian Expedition (OINE), Oriental Institute Annual Reports 2012–2013, 98–104
2013
Obłuski, A., Dodekaschoinos in Late Antiquity. Ethnic Blemmyes vs. Political Blemmyes and the Arrival of Nobades, Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V, 24, 141–147
2013
Obłuski, A., Godlewski, W., Kołątaj, W., Medeksza, S., Calaforra-Rzepka, C., The Mosque Building in Old Dongola. Conservation and revitalization project, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 248–272
2012
Obłuski, A., Heidorn, L. Reshetnikova, N., Williams, B., Fulfilling the Rescue. Publication of materials from the Nubian Salvage Campaign, 1960–68, Oriental Institute News and Notes 214, 3–11
2010
The formation of the Nobadian State. Social changes in Lower Nubia in Late Antiquity, [w:] Between the Cataracts. Proceedings of the 11th International Conference for Nubian Studies, [=Polish Archaeology in Mediterranean Supplement Series 2.2/2], 607–617
2010
Obłuski, A., Tomb building tradition in Lower Nubia from the Meroitic age to after Christianization, PAM 20, 525–540
2009
Obłuski, A., Zych, I., Wicenciak, U., Marina El-Alamein Site Presentation Project (ARCE/EAP). Preliminary archaeological report , PAM 18, 2006, 83–100
2005
Obłuski, A., Klimaszewska-Drabot, E., Merowe Dam Archaeological Salvage Project. Excavations on Saffi Island sites 7, 48 and 32, PAM 16, 329–337
2005
Obłuski, A., Godlewski, W., Zielinska, D., Merowe Dam Archaeological Salvage Project. Excavations on Uli Island. Preliminary report, PAM 16, 339–368
2005
Obłuski, A., Early Makuria Research Project. Remarks on a survey of the tumuli field at ez-Zuma, PAM 16, 400–403

Inne:

2003
Obłuski, A., Practice of access to public information. Confidential information” [raport do projektu European Union Policy Advice Programme. Administration Reform: On Public Access to Information. Russia Action Programme 2000 prowadzonego przez Nicolaas Witsen Foundation]
2001
Obłuski, A., Derdziuk, Z., Rządzić efektywnie. Pięć strumieni sprawowania władzy, Służba Cywilna, Wiosna–Lato 2001, 2
2001
Obłuski, A., Zasady techniczne i logistyczne udostępniania informacji publicznej, [w:] H. Izdebski (red.) Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy, Warszawa, Urząd Służby Cywilnej
2001
Obłuski, A., Raport w ramach programu ONZ Umbrella „Standardy usług publicznych. Miara oczekiwań obywateli i narzędzie pomiaru efektywności działań administracji”

KONFERENCJE I WYKŁADY (wybór)

2014
International Conference for Nubian Studies, Neuchatel; referat: „Recent advances in the study of Nubian Monasticism”
2013
Royal Ontario Museum, Toronto, wykład na zaproszenie; referat: „The lost treasures of Medieval Nubia: recent archaeological discoveries in the Sudan"
2013
Freedman Lecture Series, University of Michigan, wykład na zaproszenie; referat: „Christianity in Late Antique & Medieval Nubia: new archaeological perspectives”
2013
ASOR Annual Meeting, Baltimore; referat: „An Islamic frontier? Nubian-Egyptian relations in the Middle Ages”
2010
International Conference for Nubian Studies, British Museum, Londyn; referat: „Rank-size rule in the Nobadian and Makurian settlement systems”
2010
Konferencja “Polacy nad Nilem”, Warszawa; referat: “Wykopaliska na stanowisku C.01., Stara Dongola, Sudan w latach 2007-2010
2010
Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk/Gniew; referat: “Nubijskie systemy osadnicze”
2006
International Congress of Nubian Studies, Warszawa; referat: „Social history of Nobadia in the 5th–7th century AD”

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego, prezes (2007–2016)
 • International Society for Nubian Studies
 • American Schools of Oriental Research
 • American Institute of Archaeology
 • The Sudan Archaeological Research Society
 • członek Komitetu Organizacyjnego 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE)

POLECANE LINKI