home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017

Anna Południkiewicz

tytuł:
mgr
stanowisko:
pracownik naukowo-techniczny
email:
a.poludnikiewicz(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 28

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • ceramika hellenistyczna, rzymska, bizantyńska z Egiptu i wschodniego Śródziemnomorza
  • ceramika importowana na teren Egiptu
  • naprawy i wtórne użycie naczyń ceramicznych

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

1979–1984
studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek Archeologia Chrześcijańska. Praca magisterska: „Ceramika koptyjska malowana z Tell Atrib. Naczynia do chłodzenia wody”

Stanowiska i funkcje:

od 1989
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW - starszy specjalista
1986–1988
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - specjalista

Projekty badawcze:

od 2009
misja archeologiczna w Bawit (Egipt); jako ceramolog
od 1991
misja archeologiczna w Tebtynis (Egipt); jako ceramolog

Inne doświadczenia archeologiczne:

2014
Nea Paphos (Cypr); jako ceramolog - rysownik
2008
Hawarte (Syria); jako ceramolog - rysownik
1998–2001
Shenhur (Egipt); jako archeolog - ceramolog
1984–1999
Tell Atrib (Egipt); jako archeolog - ceramolog
1987–1988
Aleksandria (Egipt); jako ceramolog
1987
Qurqumas (Egipt); jako archeolog
1983
wykopaliska archeologiczne w Pułtusku (praktyka studencka)
1982
wykopaliska archeologiczne w Wojszach (praktyka studencka)
1982
wykopaliska archeologiczne w Drohiczynie (praktyka studencka)

Stypendia naukowe:

1998
Catholic University w Leuven, Belgia
1994
Maison de l'Orient, Lyon, Francja
1984-1985, 1987-1999
stypendium wymienne Rządu Egipskiego

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Książki:

2012
P. Ballet, A. Południkiewicz, Tebtynis V. La céramique des époques hellénistique et impériale, campagnes 1988–1993. Production, consomation et réception dans le Fayoum méridional, Le Caire: IFAO

Rozdział w książce:

2014
A. Południkiewicz, Poverty or economy? A ceramological perspective [w:] E. Galbois, S. Rougier-Blanc (red.), La pauvreté en Grèce ancienne. Forme, représentations, enjeux [=Ausonius Éditions, Scripta Antiqua 57], Bordeaux: Diffusion De Boccard, 139–144
2011
A. Południkiewicz, "Megarian" bowls from Tell Atrib [w:] Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa: PCMA UW, Wydawnictwo DiG, 425–439
2007
A. Południkiewicz, Tell Atrib [w:] A. Majewska (red.), Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt, Exhibition, Egyptian Museum in Cairo, 21 October–21 November 2007, Warsaw: PCMA UW, 150–157, cat. nos 64–67
2003
K. Myśliwiec, A. Południkiewicz, A center of ceramic production in Ptolemaic Athribis [w:] C.A. Redmount, C.A. Keller (red.), Egyptian Pottery, Proceedings of the 1990 Pottery Symposium at the University of California, Berkeley, Berkeley, 133–152, plates 9.1–9.12
2000
A. Południkiewicz, Hellenistic pottery from workshops at Athribis (Egypt) [w:] E’ Epistemonike Synantese gia ten Ellenistike Keramike, Acts of the Symposium, Chania 6–13.IV.1997, Athens” Ekdosi tou Tameiou Archaiologikon Poron kai Apallotrioseon, 263–266
1995
A. Południkiewicz, Unfired pottery from ceramic workshops at Tell Atrib; with appendix by M. Daszkiewicz and J. Raabe, The clay and unfired ceramic fragments from Tell Atrib – preliminary report on technological investigations [w:] H. Meyza, J. Młynarczyk (red.), Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean – Advances in Scientific Studies, Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 1993, Warsaw: ZAŚ PAN, 299–329

Artykuł naukowy:

2013
A. Południkiewicz, "Gnathia" Lekanai from Tell Atrib, Études et Travaux 26/2, 529–535
2012
A. Południkiewicz, A. Konstantinidou, Bawit–Church "D", Bulletin de liaison du groupe international d'étude de la céramique égyptienne 23, 91–99
1996
A. Południkiewicz, Tell Atrib near Benha, Bulletin de liaison du groupe international d'étude de la céramique égyptienne 19, § 5, 13–15
1992
A. Południkiewicz, Local imitations of Greek pottery found in Tell Atrib, Cahiers de la Céramique Égyptienne III, Le Caire: IFAO, 95–101
1991
A. Południkiewicz, Tell Atrib / Benha, 1989, Bulletin de liaison du groupe international d'étude de la céramique égyptienne 15, § 6, 13–15

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY:

Wystąpienia:

2015
Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures – the 20th Anniversary of Polish-Egyptian Conservation Mission Marina El-Alamein, International Interdisciplinary Conference, Wrocław, 17-18.IX.2015; poster: “A cup of wine in Ptolemaic Athribis”
2015
Seminarium na Uniwersytecie w Aix-en-Provence (Francja) 6.I.2015; referat: "Le monastère d’Apa Apollô à Baouit. Les fouilles actuelles. Architecture, peintures, céramiques"
2014
Workshop “Early Medieval Pottery in Egypt (7th–10th centuries AD)”, Egipt, Kair, 23 – 25.IX.2014; referat: “Pottery from the Main Church in Bawit”
2014
Sympozjum “Les Mobiliers archéologiques dans leur contexte, de la Gaule à l’Orient méditerranéen”, Francja, Poitiers, 27–29.X.2014; poster: “Arts and crafts workshops in Ptolemaic Athribis (Egypt)”
2011
Polacy nad Nilem, Warszawa; referat: "Wykopaliska francuskie w Bawit"
2007
Polacy nad Nilem, Warszawa; referat: "Tebtynis, ceramika"
1997
5th International Symposium on Hellenistic Pottery. Problems of Chronology, Deposits, Chania, Kreta; referat: "Hellenistic pottery from workshops at Athribis (Egypt)"
1993
The Second Nieborów Pottery Workshop: Hellenistic and Roman Pottery In the Eastern Mediterranean – Advances in Scientific Studies, Nieborów; referat: "Unfired pottery from ceramic workshops at Tell Atrib"
1990
Table Ronde: Ateliers de Potiers et Productions Céramiques en Égypte, Kair; referat: “Local imitations of Greek pottery found in Tell Atrib”

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

  • od 2009 członek International Association of Egyptologists

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

  • Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery. Lekcja - poznajemy zawody: „Archeolog przy pracy”, 22.VI.2016
  • Szkoła Podstawowa SPSK w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 3. Lekcja p.t. "Poznajemy zawód archeologa"
  • Organizacja Wieczoru Badacza 26.IX.2008 p.t. "Jutro będzie potop", w ramach XII Festiwalu Nauki Polskiej, Warszawa, 20-28 września 2008