home page
wersja polska
The Lion of Palmyra is PCMA new logo
modified
10-10-2017
[Translate to English:]

Agnieszka Szymczak

tytuł:
mgr
stanowisko:
pracownik naukowo-techniczny
email:
agnieszka.szymczak(at)uw.edu.pl
telefon:
+48 22 55 313 11

RESEARCH INTERESTS

 • gliniane ‘tokeny’ jako nośniki informacji
 • Lewant w późnej Epoce Żelaza
 • północna Mezopotamia w 3 i 2 tys. p.n.e.
 • ekspansja kultury Ubaid w kierunku Zatoki Perskiej

KARIERA ZAWODOWA

Wykształcenie:

1995–2002
Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra archeologii w Zakładzie Starożytnego Bliskiego Wschodu. Temat pracy magisterskiej: „Archeologiczne pozostałości obecności nowoasyryjskiej na terenie Transjordanii i Filistii”
2000–2007
Studia asyriologiczne w Zakładzie Filologii Wschodu Starożytnego w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem absolutorium.

Stanowiska i funkcje:

od 2009
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego;
- popularyzacja badań Centrum, praca w redakcji wydawnictw: sekretarz redakcji czasopisma PAM
2004–2010
dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, „Dziennika Polska Europa Świat” (dział Nauka), miesięcznika „Samo Zdrowie”; specjalista ds. współpracy z zagranicą w wydawnictwie Arkady

Projekty badawcze:

2015
wykopaliska archeologiczne na stanowisku Chhim w Libanie (kierownik odcinka)
od 2013
wykopaliska archeologiczne na stanowisku Jiyeh w Libanie (kierownik odcinka)
2009–2013
polsko-kuwejcka misja archeologiczna w północnym Kuwejcie, stanowisko Bahra 1; obowiązki: kierownik wykopu; topograf i rejestrator; stworzenie i nadzór nad dokumentacją polową;
2001–2003, 2007, 2009, 2010
polsko-syryjska misja archeologiczna w Tell Arbid (Syria); obowiązki: rysownik, studencka praktyka wykopaliskowa, kierownik wykopu

Inne doświadczenia archeologiczne:

1998, 1998
polska misja archeologiczna w Seraksie i Mele Hairam, Turkmenistan; obowiązki: studencka praktyka wykopaliskowa, kierownik wykopu;
1996
studencka praktyka wykopaliskowa w Płocku;
1995
studencka praktyka wykopaliskowa w Parku Archeologicznym w Xanten (Niemcy)

BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Rozdział w książce:

2015
Szymczak, A., Appendix: 2012 season. Additional notes on field activities and documentation updates [w:] As-Sabbiya Autumn 2012. Report on the Eighth Season of Joint Kuwaiti – Polish Archaeological Investigations in Kuwait: Bahra 1, Ubaid Culture Related Settlement (the 4th Season), Kuwait: NCCAL, 172–196
2014
Szymczak, A., Khabur Ware period objects of unbaked clay from Tell Arbid: a short note on the second set of finds [w:] P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiak, Z. Wygnańska (eds), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 30 April – 4 May 2012, University of Warsaw, II, Excavation and Progress Reports. Posters, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 757–764

Artykuł naukowy:

2013
Set of second millennium BC unbaked clay objects from Tell Arbid, PAM 22 (Research 2010), 387–420

Inne:

2014
Szymczak, A., Reiche, A., Units 1 and 2 – work in the 2013 season [w:] P. Bieliński et alii, As-Sabbiya – Bahra 1, Autumn 2013. Ubaid Culture-Related Settlement (5th Season), 36–51 [raport dla kuwejckiej Służby Starożytności]
2014
Szymczak, A., Appendix: Additional information on field activities and documentation updates in the 2013 season [w:] P. Bieliński et alii, As-Sabbiya – Bahra 1, Autumn 2013. Ubaid Culture-Related Settlement (5th Season), 110–123 [raport dla kuwejckiej Służby Starożytności]
2012
Szymczak, A., Documentation system of Kuwaiti-Polish excavations at Bahra 1. A brief guide [w:] As-Sabbiya and Failaka Autumn 2011. Report on the Seventh Season of Joint Kuwaiti – Polish Archaeological Investigations in Kuwait: Bahra 1, Ubaid Culture Related Settlement (3rd Season); Failaka Island – Al-Qusur Site (1st Season), 98–119 [raport dla kuwejckiej Służby Starożytności]

Inne prace redakcyjne:

 • redakcja czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean od tomu 19
 • współpraca przy pozostałych publikacjach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (od 2009)
 • redakcja raportów polowych Kuwejcko-Polskiej Misji Archeologicznej z lat 2009–2013

KONFERENCJE

Organizator:

2015
Konferencja: “Polacy w Libanie”, Warszawa

Czynny udział:

2015
Konferencja: “Polacy w Libanie”, Warszawa
Referat: „Wyniki badań w sondażu w pomieszczeniu D23 na stanowisku Jiyeh – Sezon 2014”
2012
8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa
Poster: “A set of 2nd Millennium BC Clay Objects from Tell Arbid”

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

 • Przygotowywanie informacji do działu „Wydarzenia” na stronie Centrum
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla mediów na temat badań Centrum
 • Redakcja i tworzenie Newsletterów PCMA, m.in.:
  • Newsletter 2010: Fifteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; The fifth season of Kuwaiti-Polish archaeological explorations in Northern Kuwait – autumn 2010. The Bahra 1 Settlement Site;
  • Newsletter 2009: Fourteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; Third season of work in As-Sabbiya, Kuwait;
  • Newsletter 2008: Thirteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; Al-Sabiyah, Mugheira (Kuwait)
 • Współpraca przy prowadzeniu profilu Centrum na Facebooku
 • Współtworzenie strony Polsko-Syryjskiej Misji Archeologicznej w Tell Arbid prezentującej rezultaty badań i aktualny stan publikacji stanowiska oraz opieka nad profilem misji w serwisie Academia.edu
 • współorganizacja stoiska PCMA podczas 13. Pikniku Naukowego Polskiego Radia (2009)

POLECANE LINKI